Mi u medijima

5 KRATKIH LEAN LEKCIJA

Često možemo čuti od menadžera da su najvredniji resurs njihove kompanije ljudi. Da li to zaista misle i koliku slobodu imaju svi zaposleni u organizaciji da predlože ideje za unapređenje rada. A kada to i urade, koliko se njihovo mišljenje ceni? U poslednje dve decenije kompanije našeg regiona su, poput ostatka sveta, napravile pometnju u …

5 KRATKIH LEAN LEKCIJA Read More »

Kontinualnim malim poboljšanjima do sigurnog uspeha

Moderno poslovno okruženje koje teži konstantnom unapređenju i koje za cilj ima da na svim nivoima postigne uzlaznu putanju značajna sredstva ulaže u takozvano implementiranje najrazličitijih metoda i filozofija sa kojima želi da pozitivno utiče na sve radnike u poslovnom sistemu, tj. na kompletan poslovno-proizvodni lanac – od osnovnih pomoćnika, preko radnika do top menadžmenta. …

Kontinualnim malim poboljšanjima do sigurnog uspeha Read More »

Optimizacija poslovnih procesa procesa

Intervju direktora kompanije Tecor Consulting – Nikole Marjanovića za RTS. Kako implementacijom Lean & Kaizen alata i metoda, kao i određenih aplikativnih rešenja koji su u potpunosti prilagođeni različitim proizvodnim procesima i poslovnim okruženjima, dolazimo do pravih rezultata – konkretnih benefita i za samo poslovno okruženje i za zaposlene u okviru istog? Uz eliminaciju gubitaka …

Optimizacija poslovnih procesa procesa Read More »

4 0 FEST 2020

Suočeni sa pandemijom koja je zadesila ceo svet, napravljen je veliki zaokret ka digitali i prodaji online. Kako to utiče na celokupni proces i kako biti što efikasniji u dopremanju proizvoda do krajnjeg kupca? Pogledajte kakvog je mišljenja Nikola Marjanović, direktor Tecor Lean&Kaizen kompanije.

“Optimizacija procesa je ključ uspeha u poslovanju” – Nikola Marjanović, Studio B, Jutarnji program

Direktor konsultanske kuće Tecor je prilikom gostovanja u Jutarnjem programu na kanalu Studio B, govodio o optimizaciji procesa kao ključu uspeha u poslovanju danas. “Optimizacija procesa pomoću Lean alata i različitih aplikativnih rešenja danas je neophodna svakom modernom poslovnom okruženju, ako želi da bude bar jedan korak ispred svoje konkurencije i ostane konkurentno na tržištu. …

“Optimizacija procesa je ključ uspeha u poslovanju” – Nikola Marjanović, Studio B, Jutarnji program Read More »

Lean filozofija je ključna spona do uspešnog poslovanja

Izazovi i problemi sa kojima se svakodnevno susreću preduzeća i kompanije širom planete nisu nimalo naivni i laki, posebno sada u vreme globalne pandemije. Biti uspešan i prepoznat od strane kupaca na tržištu ozbiljno je težak zadatak isto koliko i pravilno optimizovati proizvodne procese kako bi se redukovali nepotrebni troškovi, izbegla dodatna ulaganja i ostvarila odgovarajuća dobit.

Mapiranje procesa i visual management u cilju unapređenja procesa prodaje

U cilju pospešivanja prodaje i unapređenja prodajnog ciklusa prodajne aktivnosti naše kompanije analizirali smo koristeći Value Stream Mapping (VSM) metodu. Kada se proces razloži na ovakav način i vizuelno predstavi, kritične tačke za poboljašnje nije teško uočiti a sam proces redizajnirati i unaprediti kako bi bio mnogo efikasniji. Kako u prodaji, vizelizacija procesa i podela …

Mapiranje procesa i visual management u cilju unapređenja procesa prodaje Read More »

Bez cifara ste samo još jedna osoba sa svojim mišljenjem

Ove reči koje je Edvards Deming, tvorac Demingovog (PDCA) točka davnih dana upotrebio definitivno važe i u današnjem poslovnom svetu. Priroda posla koji obavljam je takva da istovremeno sarađujem sa više klijenata i neretko se, bez obzira na veličinu i finansijsku poziciju klijenata, susretnem sa kvantifikacijom koja podrazumeva: često, mnogo, malo, retko, otprilike… – “Ova …

Bez cifara ste samo još jedna osoba sa svojim mišljenjem Read More »