lean ALATI VA/NVA analiza

VA/NVA analiza

Ni jedan proces se ne može unaprediti ako prethodno ne osvestimo greške i nedostatke koji su sastavni deo tog procesa. Ne možemo eliminisati rasipanja, ako nismo svesni da ona postoje i u kolikoj meri su zastupljena. Statistička VA/NVA analiza je metoda izolovanja aktivnosti u procesu koje dodaju vrednost (VA) od onih koje ne dodaju vrednost (NVA). Ova metoda je između ostalog najefikasniji način za kvantifikovanje kako dobrih, tako i onih manje dobrih elemenata u samom procesu. Posmatranjem procesa u određenom vremenskom intervalu ova izuzetno efikasna analiza „otkriva“ delove procesa koji ne dodaju vrednost i koji su ništa drugo do čista rasipanja. Kako bi stvorili što efkisaniji proces čiji su troškovi svedeni na minimum, ove NVA aktivnosti bi trebalo smanjiti ili ih eliminisati u potpunosti. VA/NVA analiza je primenjiva u bilo kojoj vrsti procesa, kako za analizu mašina, tako i za analizu ljudskog rada.