lean ALATI VA/NVA analiza

VA/NVA analiza

Jedan od osnovnih Lean alata za analizu procesa predstavlja VA/NVA analiza. To je metoda izolovanja aktivnosti u procesu koje dodaju vrednost (VA) od onih koje ne dodaju vrednost (NVA). Posmatranjem procesa u određenom vremenskom intervalu ova izuzetno efikasna analiza “otkriva” delove procesa koji ne dodaju vrednost i koji su ništa drugo do čista rasipanja. Kako bi stvorili što efikasniji proces čiji su troškovi svedeni na minimum, NVA aktivnosti bi trebalo smanjiti ili ih eliminisati u potpunosti. VA/NVA analiza je primenjiva u bilo kojoj vrsti procesa, kako za analizu mašina, tako i za analizu ljudskog rada.