O nama

Tecor je konsultantska agencija koja pruža usluge konsaltinga i edukacije u oblasti unapređenja procesa koristeći Lean & Kaizen alate i metode. Više od 10 godina iskustva i implementacija najboljih svetskih praksi garantuje kvalitet i profesionalnost.

Implementacijom lean & kaizen alata i metoda koji su u potpunosti prilagođeni Vašim procesima, dolazimo do pravih rezultata. Uz eliminaciju gubitaka iz procesa, ostvarivanje ušteda, smanjenje broja defektih proizvoda, omogućavamo Vašoj kompaniji da iskoristi najvredniji resurs koji poseduje tj. zaposlene koji su ključni za napredovanje kompanije. Važno je napomenuti da se prilikom implementacije proizvodna linija ne zaustavlja, već se malim poboljšanjima konstantno unapređuje. 

Zajedno sa našim klijentima radimo na unapređenjima bilo da je u pitanju Lean, Kaizen, 6 Sigma, WCM, continuous improvement ili digitalizacija procesa – “Industrija 4.0” sa jedinim ciljem ostvarivanja kvalitetnijih procesa i omogućavanja većeg profita klijenta.

Omogućavamo našim klijentima da krenu lean & kaizen putem i kroz stalna unapređenja procesa streme ka poslovnoj izvrsnosti. Bez analize i unapređenja procesa nije moguće opstati na današnjem tržišu, a mi Vam možemo pomoći da pokrenete točak unapređenja i promena.

NAŠI KONSULTANTI

Nikola Marjanović

Nikola Marjanović je završio master studije na Mašinskom fakultetu, od kada je posvećen isključivo proizvodnim procesima i unapređenjima istih. Proveo je 8 godina kao zaposleni u proizvodnoj firmi radeći na pozicijama Menadžera planiranja i organizacije, Menadžera kvaliteta i razvoja procesa i Direktora procesa.
Od 2015. radi u sopsvenoj firmi Tecor Consulting koja se bavi unapređenjem proizvodnih procesa primenom Lean & Kaizen metodologije i do sada je radio na projektima u više desetina kako domaćih tako i inostranih firmi i multinacionalnih kompanija a postignuti rezultati govore o kvalitetu njegovog znanja i rada.
Dobio je javnu pohvalu za Lean implementaciju od japanskog stručnjaka za lean proizvodnju.
Kao konsultant i trener potpuno je posvećen svom poslu i zadovoljstvu klijenata sa jasno definisanim ciljevima:
Na prvom mestu su zaposleni, zadovoljni zaposleni prirodno brinu o klijentima, firmi i razvoju poslovanja;
Ostvariti merljive ekonomske rezultate u projektima i time zadovoljiti zahteve klijenta;
Dugoročno rešiti klijentov problem na najefektivniji i najefikasniji način.

Uglješa Bogdanović

Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, TECOR consulting, master inženjer organizacionih nauka (Menadžment kvaliteta i standardizacija). Oblast rada obuhvata implementaciju kaizen/lean metodologije, stvaranje preduslova za uspostavljanje kulture promena, stavljanje posebnog akcenta na izvođenje inkrementalnih poboljšanja i optimizacije procesa. Neke od kompanija u kojima je do sada bio angažovan kao konsultant i trener: Telekom Srbija, Knauf Insulation, Elektromreža Makedonije, Adient Interiors, IOLAR, Propulzija, Ehting, Gosi international, Demetra Leanway, Unipromet, Stax Technologies, Siemens, Meggle, Adeco, HF Group...
Posebnu pažnju u radu posvećuje uspostavljanju toka informacija i materijala u procesima, kao i kvalitetu dokumentacije. Kroz obuke i radionice je zajedno sa više od 600 polaznika iz različitih grana privrede obradio mnogobrojne teme vezane za lean/kaizen.
Iskustvo stečeno kroz angažovanje u navedenim kompanijama obogaćeno je saradnjom sa nekoliko najboljih konsultanata u sklopu KICG-e (Kaizen Institute Consulting Group) koju je ostvario tokom rada u Kaizen insitutu Srbije. Urednik je knjiga “Kaizen” i “Gemba kaizen” od autora Masaakija Imaija u izdanju Kaizen instituta. Uglješa je trenutno angažovan na više projekata u kompanijama u Srbiji i svakodnevno omogućava klijentima da unaprede svoje poslovanje, uspostave održiv sistem i ostvare bolje rezultate na tržištu.

Jovo Stokić

Jovo Stokić je diplomirani ekonomista i stručni konsultant iz oblasti poslovnog izveštavanja i finansijske analize koji je iskustvo sticao na projektima implementacije Međunarodnih standarda poslovne komunikacije u vodećim kompanijama u Srbiji, kao i radom u prodajnoj analitici u bankarskom sektoru.
Od druge polovine 2018. godine kao trener i konsultant sarađuje sa agencijom Tecor koja je specijalizovana u oblasti Lean & Kaizen konsaltinga. Svojim radom dodaje vrednost treninzima i projektima poput Kaizen Kontrolinga, Kaizen Izveštaja, Finansijskog uticaja rezultata Lean projekata i slično.
Kao profesionalni trener sarađivao je sa više od 1000 zadovoljnih polaznika na obukama iz oblasti poslovnog izveštavanja, finansija i upotrebe različitih alata MS Office paketa u poslovne svrhe. Specijalizovan je za rad sa velikim bazama podataka, automatizaciju i standardizaciju poslovnih izveštaja i konstantno unapređenje sistema izveštavanja a potrebe klijenata su mu uvek na prvom mestu.

Sandra Antonijević

Sandra Antonijević, diplomirani ekonomista, konsultant i trener iz oblasti Lean&Kaizen metodologije. Posvećena je, kako unapređenju proizvodnih procesa, tako i edukaciji zaposlenih u kompanijama. Kao oblasti uske specijalizacije izdvaja: Uvod u lean i kaizen, Metoda 5S, Održavanjem do 0 zastoja - TPM, Procesi bez rasipanja i zastoja – TFM i TQM (Total Quality Management).
Ističe da su joj potrebe klijenata uvek na prvom mestu i da joj je osnovni cilj kreiranje kulture promena i svesti zaposlenih o prednostima konstantnog unapređenja. Iskustvo je stekla radeći i sarađujući sa vodećim kompanijama kako u Srbiji tako i regionu. Neke od kompanija u kojima je do sada bila angažovana su: Dr. Oetker, Knauf Insulation (Makedonija), Beorol, Galeb Group, Adient i mnoge druge.

Stefan Njegovanović

Stefan Njegovanović je strukovni inženjer menadžmenta kvalitetom, konsultant i trener iz oblasti Kaizen metodologije. Orijentisan na unapređenje procesa kod klijenata od top menadžmenta do shopfloor radnika. Uvek otvoren za saradnju i komunikaciju radi unapređenja procesa rada. Iskustvo koje nosi sa sobom je ostvareno tokom saradnje sa kompanijama kao što su: - Galeb Group DOO - Telsonic - Venera- bike - NIS DOO - Dojran Steel DOO - Makprogres - Dr. Oetker - Beorol - Hemofarm - Draxlmaier - Kromberg & Schubert - Continental Automotive - Adient - Mondi - Milsped. Pored alata kao što su SPS, PDCA, 5S, VM, TPM koje koristimo u Lean/Kaizen metodologiji, specijalnost su mu Daily Meetings (metodologija vođenja sastanaka u proizvodnji/uslužnim delatnostima sa fokusom na KPI) i autonomno održavanje kvaliteta (metodologija gde se prati gde nastaje škart, defekt i/ili zastoj i kako ga eleminisati).

0