O nama

Tecor je konsultantska agencija koja pruža usluge konsaltinga i edukacije u oblasti unapređenja procesa koristeći Lean & Kaizen alate i metode. Više od 10 godina iskustva i implementacija najboljih svetskih praksi garantuje kvalitet i profesionalnost.

Implementacijom lean & kaizen alata i metoda koji su u potpunosti prilagođeni Vašim procesima, dolazimo do pravih rezultata. Uz eliminaciju gubitaka iz procesa, ostvarivanje ušteda, smanjenje broja defektih proizvoda, omogućavamo Vašoj kompaniji da iskoristi najvredniji resurs koji poseduje tj. zaposlene koji su ključni za napredovanje kompanije. Važno je napomenuti da se prilikom implementacije proizvodna linija ne zaustavlja, već se malim poboljšanjima konstantno unapređuje. 

Zajedno sa našim klijentima radimo na unapređenjima bilo da je u pitanju Lean, Kaizen, 6 Sigma, WCM, continuous improvement ili digitalizacija procesa – “Industrija 4.0” sa jedinim ciljem ostvarivanja kvalitetnijih procesa i omogućavanja većeg profita klijenta.

Omogućavamo našim klijentima da krenu lean & kaizen putem i kroz stalna unapređenja procesa streme ka poslovnoj izvrsnosti. Bez analize i unapređenja procesa nije moguće opstati na današnjem tržištu, a mi Vam možemo pomoći da pokrenete točak unapređenja i promena.

NAŠ TIM

Nikola Marjanović

Nikola Marjanović je mašinski inženjer po struci. Najveći deo svog radnog veka posvećen je isključivo proizvodnim procesima i njihovim unapređenjima – Kao zaposleni u proizvodnim kompanijama radio je na pozicijama menadžera kvaliteta, menadžera razvoja, menadžera planiranja i organizacije, menadžera razvoja procesa i direktora procesa.

Sve znanje i iskustvo prenosi kroz rad u Tecor Lean&Kaizen consultingu – firmi koju je osnovao, a koja se bavi unapređenjem proizvodnih procesa primenom upravo Lean & Kaizen metodologije i do sada je radio na projektima u više desetina kako domaćih tako i inostranih firmi i multinacionalnih kompanija a postignuti rezultati govore o kvalitetu njegovog dugogodišnjeg rada i znanja. Njegove treninge je pohađalo preko 2000 zadovoljnih polaznika sa prosečnom ocenom iznad 4,6 (na skali od 1 do 5).

Dobio je javnu pohvalu za rad od japanskog stručnjaka za Lean proizvodnju.

Kao konsultant i trener potpuno je posvećen svom poslu i zadovoljstvu zaposlenih i klijenata sa jasno definisanim ciljevima:

  • Na prvom mestu su zaposleni – zadovoljni zaposleni prirodno brinu o klijentima, firmi i razvoju poslovanja
  • Ostvariti merljive ekonomske rezultate u projektima i time zadovoljiti zahteve klijenta
  • Dugoročno rešiti klijentov problem na najefektivniji i najefikasniji način.

Jovo Stokić

Jovo Stokić je diplomirani ekonomista i stručni konsultant iz oblasti poslovnog izveštavanja i finansijske analize, koji je iskustvo sticao na projektima implementacije Međunarodnih standarda poslovne komunikacije u vodećim kompanijama u Srbiji, kao i radom u prodajnoj analitici u bankarskom sektoru.

Svojim angažovanjem u kompaniji Tecor Lean & Kaizen Consulting, dodaje vrednost treninzima i projektima vezanim za izveštavanje, automatizaciju toka informacija, Microsoft Office i Power BI alate, Kaizen Kontroling, Finansijski uticaj rezultata Lean projekata i drugim.

Kao trener i konsultant sarađivao je sa više od 2.000 zadovoljnih polaznika na obukama iz oblasti poslovnog izveštavanja, finansija i upotrebe različitih alata MS Office paketa u poslovne svrhe sa prosečnom ocenom 4.97/5.00 u 2020. godini.

Jovo je specijalizovan za rad sa velikim bazama podataka, automatizaciju i standardizaciju poslovnih izveštaja i konstantno unapređenje sistema izveštavanja, a potrebe klijenata su mu uvek na prvom mestu.

Jovana Papić

Inženjer/magistar jedne tehničke nauke, ona je prva linija našeg kontakta sa klijentima, voli ljude i preko deset godina je u radu sa ljudima. 

Uz dobru energiju, organizaciju i osmeh, zajedno sa našim vrhunskim konsultantima,  Jovana našim klijentima pruža maksimum usluga Tecora, skrojenim baš za njih u datom momentu. Odatle su nastala sjajna poslovna partnerstva i puno poverenje klijenata u ime Tecor Consultinga. 

Miloš Petrović

Miloš Petrović diplomirani inženjer tehnologije, sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji u velikim i srednjim proizvodnim sistemima na pozicijama supervizora proizvodnje, koordinatora proizvodnje, tim lidera i procesnog inženjera. Dugogodišnjim radom u proizvodnji Miloš je stekao uvid u potrebe za kvalitetnom organizacijom posla i merljivim rezultatima proizvodnje.

Aktivno je učestvovao u implementaciji TPM alata u cilju stabilizacije i poboljšanja proizvodnih procesa, postavljanju i praćenju parametara efikasnosti, organizovanju i praćenju rada akcionih timova za unapređenje proizvodnje (povećanje efikasnosti, bezbednosti i smanjenje rastura kroz eliminisanje nepredviđenih zastoja).

Svoje iskustvo, kroz angažovanje u Tecor-u, želi da podeli i nadogradi u radu sa klijentima. Fokus stavlja na zadovoljstvo klijenata, kao i na potrebu za rešavanjem uzroka, a ne posledica.

Ivan Milanović

Ivan Milanović terenskim i konsultantskim poslovima bavi se već više od 20 godina. 2004. godine dobija sertifikat trenera američkog Nacionalnog Instituta za međunarodne poslove i time postaje jedan od značajnijih trenera u regionu iz oblasti kampanje i marketinga. Pored velikog iskustva na čelnim pozicijama u Javnim službama i preduzećima, od 2007. godine bavi se konstituisanjem, poboljšanjem i proširenjem proizvodnih procesa kroz upravljanje i rad u kompanijama koje za klijente imaju najrenomiranije svetske brendove kao što su Google, BAT, BMW, Siemens, Philips… Od 2018. godine u svoju praksu implementira Lean & Kaizen.

S obzirom na svoje iskustvo, Ivan za potrebe naših klijenata koristi japanske LEAN meode kako bi proces proizvodnje i poslovanja bio maksimalno poboljšan. 

Aleksandra Stojanović

Aleksandra Stojanović u Tecor Lean & Kaizen tim dolazi kao Office Manager. Aleksandra je diplomirani pravnik i većinu svog iskustva donosi iz ugostiteljstva gde je učestvovala u rastu i vođenju lanaca restorana. Kao zaposlena radila je na pozicijama menadžera prodaje, menadžera lokala, HR menadžera.

Iz želje i potrebe za drugačijom karijerom, ona 2023. godine menja branšu. Dolazak u Tecor Consulting joj omogućava da svoju želju, da se prekvalifikuje i unapredi, sprovede u delo.

Milica Kaldesić

Naš novi član, Milica Kaldesić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u Tecor Lean & Kaizen Consulting timu je angažovana kao konsultant i trener za poslovno izveštavanje. Sa čvrstim temeljem u ekonomiji i sposobnošću za praktičnu primenu, posvećena je korišćenju svojih veština kako bi postigla pozitivne rezultate, težila novim izazovima i doprinosila uspehu organizacije kao i zadovoljstvu klijenata.

Kroz primenu različitih Microsoft Office alata, kao što su Excel, Power BI, PowerPoint i drugi, Milica je tu da klijentima pomogne da automatizuju svoje izveštaje i na jednostavan način dobiju informacije koje će im pomoći pri donošenju poslovnih odluka.