lean ALATI ŠPAGETI ANALIzA

Špageti analiza

Špageti analiza je Lean alat za analizu procesa koja prati fizičko kretanje ljudi, materijala ili mašina (viljuškar, dostavna vozila…) u toku procesa. Analizom se dobija mapa kretanja koja često podseća na tanjir špageta po kojoj je i dobila ime. Njenim sprovođenjem jasno se otkrivanju uska grla u prostornom rasporedu ali i najveći gubici u kretanju. Optimizacijom transporta stvara se efekat povećanog prostora i lakšeg funkcionisanja u proizvodnom procesu uz smanjeno kretanje i ukrštanje puteva u toku rada što za posledicu ima i povećanje efikasnosti procesa.