Zašto je važno gde vraćate ključ iz alata? “Ovde se tučemo zbog japanske trešnje, dok Japanci drugo rade”

Nepotrebno rasipanje radnih resursa i metode za njihovo sprečavanje

Motivacija radnika u cilju postizanja željenih poslovnih rezultata

5 kratkih lean lekcija za menadžere
koji brinu o svojim procesima

Lean – PAMETNIJE, a ne više…

Vrhunski top menadžment kao zvezda vodilja ka uspehu kompanije

Kako optimizacija radnih navika pomaže da budemo produktivniji uz manje rada

Uticaj ljudskog faktora u proizvodnji i značaj optimizovanih radnih navika

Ovi alati pomažu da globalna privreda ostane profitabilna uprkos krizi

Kako bi globalna privreda mogla da ostane profitabilna u aktuelnim kriznim godinama

Primena TPM LEAN alata u praksi i konkretni benefiti od primene TPM-a

STRUCTURED PROBLEM SOLVING

Primena 5S LEAN alata u praksi i konkretni benefiti od primene 5S-a

Organizacija poslovanja u domaćim preduzećima i kako uticati na njeno poboljšanje

Studio B, 29.09.2021 Ekonomija tokom Covid-a 19, Nikola Marjanović

Mizusumashi

Lean poslovna filozofija – strategija za zdravo poslovanje!

Kaizen – poslovna strategija budućnosti, stara koliko i čovečanstvo

Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu

Mapiranje toka vrednosti – organizovanim koracima u proizvodnim procesima do ozbiljnih rezultata

Lean alat Poka Yoke: bez greške!

Kanban – pravilnim a jednostavnim prenosom informacije do boljih poslovnih rezultata!