Organizacija poslovanja u domaćim preduzećima i kako uticati na njeno poboljšanje

Studio B, 29.09.2021 Ekonomija tokom Covid-a 19, Nikola Marjanović

Optimizacija poslovnih procesa procesa

4 0 FEST 2020

“Optimizacija procesa je ključ uspeha u poslovanju” – Nikola Marjanović, Studio B, Jutarnji program