ŠTA NUDIMO

Online
obuke

Usled pandemije virusa COVID-19, sve naše usluge smo prilagodili online pristupu. Na sajtu direktno možete da poručite
obuku koju želite da slušate.

Ocena preko 4,93 na skali 1-5

Profesionalne obuke

Prenošenje potrebnih znanja za:
- Lean koncept i alati,
- unapređenje procesa,
- implementaciju lean alata i
- implementaciju lean sistema.

Ocena preko 4,76 na skali 1-5

Generalni konsalting

Izvođenje dugoročnih projekata u cilju:
- unapređenja sistema,
- uvođenja kulture promena i
- povećanja produktivnosti i profitabilnosti kompanije.

Povećenje poduktivnost preko 100%

Fokusirani konsalting

Izvođenje kratkoročnih projekata u cilju:
- unapređenja procesa,
- implementacije lean alata,
-strukturnog rešavanja problema i
- povećanja efikasnosti procesa.

Povećenje efikasnosti procesa >60%

Lean Assessment

Snimak trenutnog stanja:
- iskorišćenosti kapaciteta kompanije (wall to wall assessment),
- produktivnosti procesa i
- izrada liste predloga za unapređenje.

Povećanje profitabilnosti procesa 60%

Uspostavljanje Lean procesa

Definisanje i implementacija novih lean proizvodnih procesa:
- izrada optimalnog Lay Outa-a,
- definisanje tokova u procesu,
- definisanje načina rada, izrada procedura i
- definisanje ključnih KPI.

100% LEAN proizvodnja

Prepaid konsalting

Tu smo da vam pomognemo i podržimo Vaš razvoj. Izaberite paket po Vašoj meri i rešite izazove sa kojima se suočavate uz podršku naših konsultanata.

Call Now Button

0