USPOSTAVLJANJE
NOVIH PROCESA

Definisanje i implementacija novih proizvodnih procesa predstavlja ključ za uspešan, produktivan i efikasan rad.  Bilo da je reč o novoj proizvodnji, novoj proizvodnoj hali, novoj proizvodnoj liniji ili novom proizvodu, možemo pomoći oko objektivog sagledavanja i proračuna potrebnih resursa i izrade plana za uspostavljanja novog procesa. Tecor Consulting vrši uspostavljanje novih procesa kroz osnovne korake:

  1. Jasno definisanje kapaciteta,
  2. Sistematsko saglegavaje ograničenja,
  3. Definisanje Layouta – prostornog rasporeda,
  4. Definisanje postupaka rada,
  5. Definisanje potrebnih resursa,
  6. Implementacija usvojenih rešenja,
  7. Kontrolna merenja i fina podešavanja u realnim proizvodnim uslovima,
  8. Definisanje KPI procesa i
  9. Standardizacija procesa rada.
Mapiranje_procesa.jpg