lean ALATI TT/Ct ANALIYA

Tt/Ct analiza

Ako želite da u potpunosti optimizujete Vaš proizvodni proces i eliminišete kašnjena sa isporukama prema Vašim klijentima i ostvarite predvidivost u smislu da eventualna kašnjenja primetite na vreme, onda je Tt/Ct analiza pravi Lean alat za Vašu kompaniju. Tt/Ct analiza prikazuje poređenje između traženog vremena izrade (Tt – Tact time) i stvarnog vremena izrade (Ct – Cycle time). Ova analiza takođe ukazuje na „uska grla“ u procesu i mogućnosti njihove eliminacije, kao i otvaranje mogućnosti balansiranja proizvodnih linija kako bi dale svoj maximum.