lean ALATI TT/Ct ANALIYA

Tt/Ct analiza

Ako želite da u potpunosti optimizujete Vaš proces i eliminišete kašnjena sa isporukama prema Vašim klijentima onda je Tt/Ct analiza pravi Lean alat za Vašu kompaniju. Tt/Ct analiza prikazuje odnos između traženog vremena izrade (Tt – Tact time) i stvarnog vremena izrade (Ct – Cycle time). Ova analiza takođe ukazuje na „uska grla“ u procesu i mogućnosti njihove eliminacije, kao i otvaranje mogućnosti balansiranja proizvodnih linija kako bi dale svoj maksimum. Tt/Ct analiza nam pruža priliku da budemo korak ispred kako u odnosu na klijenta, tako i u odnosu na konkurenciju, a dobro izbalansiran proces omogućuje našim zaposlenima da sa manje napora budu ekstra produktivni. Takt time – Cycle time analiza nam zapravo ukazuje na balans između potrebnog i mogućeg, pa nas samim tim upućuje na delove procesa koji nas usporavaju.