LEAN ALATI I METODOLOGIJESCRUM – dinamičko upravljanje projektima

SCRUM – dinamičko upravljanje projektima

Obuka SCRUM omogućava sistemski pristup vođenju projekta. Primenom SCRUM metodologije postiže se dinamičnije i efikasnije sprovođenje projekta. Originalno popularizovana u IT sektoru, ali univerzalno primenljiva i u ostalim delatnostima. Postanite SCRUM master i naučite da izguravate započete projekte do kraja.

Suština SCRUM metodologije je pristup sprovođenju projekta njegovom podelom na jednostavnije celine, delegiranjem odgovornih za izvršenje zadataka u okviru tih celina i vremenskim ograničavanjem do kada zadaci iz tih celina moraju biti završeni. Redovnim praćenjem napretka takvih izvršenja, moguće je precizno predvideti završetak projekta i izbeći zaglavljivanja u izvršenju zadataka.

Direktni benefiti:

  • Brže izvršenje projekata (do 50%)
  • Bolje upravljanje projektom kroz sistem manjih celina
  • Smanjenje nepotrebnog napora za izvršenje zadataka i sprečavanje nastajanja sindroma „izgaranja“