LEAN ALATI I METODOLOGIJE AGILNA PROIZVODNJA

Agilna proizvodnja - fleksibilnost pre svega

Agilni pristup proizvodnji stavlja zahteve tržišta na prvo mesto. Primenom agilnog pristupa omogućite kompaniji da kroz integraciju organizacije, ljudi i tehnologije ostvari najbolje performanse. Ova obuka Vam omogućava da sagledate kako osposobiti kompaniju da odgovori zahtevima sa tržišta i kako da izazovi sa njega postanu pokretačka snaga.

Primenom agilnog pristupa omogućite kompaniji da kroz integraciju organizacije, ljudi i tehnologije ostvari najbolje performanse. Ova obuka Vam omogućava da sagledate kako osposobiti kompaniju da odgovori zahtevima sa tržišta i kako da izazove sa njega pretvori u osnovne snage.

Agilna proizvodnja:

  • Šta je agilna proizvodnja i koje prednosti donosi u poslovanju
  • Agilna kuća i osobine agilne kompanije
  • Dinamika konkurentnosti na tržištu – kako do bolje pozicije
  • Pet karakteristika agilnih kompanija i kako ih razvijati
  • Kako do konkurentske prednosti primenom koncepta virtuelnih kompanija
  • Industrija 4.0 – nova generacija digitalizovanih kompanija

            Direktni benefiti:

  •         Brži odziv kompanije na zahteve tržišta,
  •         Povećavanje konkurentnosti na tržištu
  •         Smanjenje troškova prilagođavanja novim uslovima poslovanja