lean ALATI MAPIRANJE PROCESA

Mapiranje procesa

Mapiranje procesa predstavlja vizuelnu prezentaciju svih koraka i zahvata u određenom procesu. Ona nam realno pokazuje šta se zapravo dešava u našem procesu a ne ono što od procesa očekujemo. Mapa procesa „boji“ sve aktivnosti u jednu od tri boje i na taj način otkriva koliko je zaista efikasan proces koji je predmet našeg interesovanja. Uz pomoć ove metode osvešćujemo sve eventualne nedostatke i rasipanja koje svaki proces u sebi krije. Za što efikasnije mapiranje potreban je timski rad koji uvek izrodi izuzetne rezultate.