Mi u medijima

Lean poslovna filozofija – strategija za zdravo poslovanje!

Kada jednom krenemo sa unapređenjem procesa u kompaniji obavezno naiđemo na veliki broj pitanja i nepoznanica. Česta je dilema šta zapravo predstavlja Lean filozofija (skup alata) i šta je cilj našeg „putovanja“. Da li je to skup alata koje je potrebno implementirati ili je Lean način organizovanja kompanije zapravo nešto drugo? Da li je potrebno prvo implementirati …

Lean poslovna filozofija – strategija za zdravo poslovanje! Read More »

Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu

Još uvek aktuelna pandemija u velikoj meri je poremetila rad kompanija svih profila širom planete, a neke je i potpuno izbacila iz koloseka odnosno dovela u nezavidan položaj. Mnoge industrijske grane trpe ogromne finansijske gubitke, mala privreda je blago rečeno u velikim problemima kako u svetu tako i kod nas, dok ugostitelji i ne vide …

Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu Read More »

Mapiranje toka vrednosti – organizovanim koracima u proizvodnim procesima do ozbiljnih rezultata

Većina kompanija na globalnom nivou se suočava sa ozbiljnim poslovnim posledicama usled aktuelne pandemije. Gotovo sve privredne grane vidno su pogođene, čast nekim izuzecima. Prema izveštajima domaće kompanije Tecor Consulting koja se bavim optimizacijom poslovnih procesa i na domaćem poslovnom tržištu kompanije su uzdrmane. Ipak, većina stvari se može popraviti (i može se ostati likvidan uprkos mnogim poteškoćama) i to prvenstveno zahvaljujući dobro organizovanim procesima u svakom poslovnom okruženju. Lean filozofija sa svojim alatima u praksi daje lepe rezultate. Jedan od njih skraćeno nazvan VSM jasno pokazuje kako je organizovanim koracima u procesu moguće doći do ozbiljnih poslovnih rezultata.

Lean alat Poka Yoke: bez greške!

Dobra optimizacija je zapravo ključ uspeha svakog ozbiljnog preduzeća, ali i neophodna mera kojom se mogu sprečiti mnoge neočekivane (loše) poslovne situacije. Lean alati su strateški partner svake logične i zdrave optimizacije i u praksi se pokazalo da bez mnogo ulaganja vrlo brzo daju vidljive rezultate. Jedan od krucijalnih alata iz Lean kruga je i Poka Yoke – alat sa kojim posao može da teče bez greške.

KAIZEN filozofija – metoda konstantnog poboljšanja poslovanja

Konstatovali smo kako je KAIZEN reč japanskog porekla a istu zapravo čine reč „kai“, što znači promena i reč „zen“, koja znači poboljšati (nešto). Bukvalni prevod bi bio promena na bolje – koju sprovode svi, svakog dana, na svim nivoima jedne kompanije/preduzeća.

Totalno produktivnim održavanjem do 0 zastoja

U vreme aktuelne pandemije optimizacija poslovnih/proizvodnih procesa može biti ključni faktor u opstanku i napredovanju preduzeća. Mnogi top menadžeri zenemaruju činjenicu da dobro optimizovani poslovni procesi znače siguran put ka uspehu preduzeća.

Kako rešiti ozbiljne poslovne probleme na mikro nivou?

Uređenost jedne kompanije i na makro i na mikro nivou predstavlja temelj uspeha. Još ako sve između makro i mikro sistema funkcioniše sinhronizovano i fluidno, većinu ciljeva postavljenih od strane kompanije je moguće dostići bez mnogo napora – poručuju iz domaće kompanije Tecor Consulting. Međutim, najčešće nije tako, a situacija na terenu u većini naših i regionalnih preduzeća pokazuje apsolutno odustvo kordinisanosti i od strane radnika i od strane menadžera. Tu na snagu stupa LEAN 5S alat.