Ovi alati pomažu da globalna privreda ostane profitabilna uprkos krizi

U poslednjih nekoliko godina, kompletnu svetsku privredu zadesilo je nekoliko velikih kriza. Kako stvari trenutno stoje, i da se sve normalizuje munjevitom brzinom, posledice koje privreda trpi i koje će još dugo trpeti najvaljuju teške godine. O tome kako se sve preslikalo na globalnu i domaću privedu, i u kom pravcu će ići oporavak, kao i o mogućim alatima koji bi pomogli, odgovoriće nam stručnjaci iz domaće kompanije Tekor Konsalting.

„Konkretna posledica rata u Ukrajini je npr. gašenje prve visoke peći u Smederevskoj železari“, navodi Ivan Milanović.

Iz HBIS-a kažu da nije u pitanju remont već smanjen obim posla. Pošto je železara u Smederevu jedan od najvećih izvoznika u državi, to je udarac ne samo za grad Smederevo već i za domaću privredu i ekonomiju uopšte.

Što se globalne privredno – ekonomske situacije tiče ni tu stanje nije mnogo drugačije. Ovaj rat najviše osećaju evropske države.

Globalna ekonomija je jedva pronašla način da se oporavi od inflacionih kriza izazvanih kovid pandemijom, a rusko – ukrajinski rat je potpuno omeo taj oporavak. To za posledicu ima vrtoglavi skok cena energenata što je onemogućilo rast profita i u privredi, i u industriji.

Koje grane privrede trenutno trpe najviše zbog pomenute situacije i postoje li način koji im mogu pomoći da u ovakvim situacijama budu likvidne?

Pošto je u ovoj situaciji najteže stanje u energetici, teško je napraviti kategorizaciju i odrediti koja grana privrede najviše trpi. Svima su neophodni električna energija i gorivo, a rast cena električne energije i naftnih derivata na tržištu u mnogome smanjuje profit.

„Ako se sagleda stanje na nivou uvoz – izvoz, mišljenja sam da crna metalurgija i kompanije koje se bave proizvodnjom veštačkog đubriva imaju najveće gubitke“, kaže Ivan.

Tekor pruža usluge konsaltinga i edukacije u oblasti unapređenja procesa koristeći Lin i Kaizen alate i metode.

„Siguran sam da se uz pomoć Lean alata u velikoj meri može ublažiti kriza koja proističe iz rusko – ukrajinskog rata. Lin filozofija se bazira na fleksiblinošću i spremnosti kompanija na promene. U kombinaciji sa određenim Lin alatima, poboljšanje poslovanja je brzo i daje dugoročne rezultate. To znači da sa manje investiranih resursa možemo proizvesti više“, kaže on.

Kako optimizovati troškove u jednom poslovnom okruženju? Postoje li alati i metode za tako nešto?

Lin filozofija svojim metodama i alatima omogućava da uz minimalno angažovanje resursa dobijemo maksimalan radni učinak.

Pored toga, zbog fleksibilnosti i brzine reakcija na tržišne promene kompanija koje koriste Lin filozofiju kao osnov svog poslovanja, podiže se konkurentnost i produktivnost, a zaposleni u toj kompaniji postaju sve zadovoljniji u svom radnom okruženju. Što se same optimizacije troškova tiče, Lin se i zasniva na smanjenu troškova.

„Njegov koncept je baziran na smanjeno korišćnjenje svega u odnosu na klasičnu proizvodnju, ostvarujući iste ili bolje rezultate. Ovo se može primeniti i na oblasti koje nisu proizvodnog tipa“, tvrdi Ivan.

Koliko vremena i resursa je potrebno uložiti da bi se dobilo jedno kompletno optimizovano poslovno okruženje na svim nivoima?

Ako za tu optimizaciju koristimo Lin i Kaizen kao najmodernije metode poboljšanja poslovnih procesa, prvi rezultati će biti vidljivi odmah. Međutim, taj proces poboljšanja zapravo postaje trajan i konstantan zato što vas Lin uči da sve vreme idete napred, a da dobre stvari koje ste iz Lina izvukli postavite kao standarde.

„Što se samih resursa tiče, Lin alatima možemo vrlo brzo doći do nivoa na kojem koristimo manje ljudstva, dobijamo bolje iskorišćenje i uređeniji prostor, ulaganje u alate se svodi na minimum, a stvaranje škarta postaje samo misaona imenica“, kaže naš sagovornik.

Koliko su domaće kompanije spremne da ulažu u ponoljšanje svojih proizvodnih procesa i praćenje globalnih trendova?

Sve najuspešnije svetske kompanije značajan deo svog budžeta usmeravaju na poboljšanje proizvodnih procesa. Kako je 21. vek, vek poslovne globalizacije, ni domaće kompanije nisu izuzete iz potrebe konstantnog razvoja.

To od njih zahteva tržište koje im uzgred ne daje drugu alternativu. Svakako, i na svu sreću, sve je više domaćih kompanija koje su spremne na razvoj i promene zarad poboljšanja svog poslovanja.

„Moglo bi se reći da je pitanje trenutka kada će sve kompanije prihvatiti ovaj koncept kao osnovu svog rada, iako sam suguran da sve razmišljaju o optimizaciji troškova, a ovo je način kao tome sistematično i pravilno pristupiti“, kaže Ivan.

Vi ste suštinski jedan od pionira implementacije Lin i Kaizen filozofija na ovim prostorima u domaćoj privredi. Da li je njihova primena na ovim prostorima primenjva?

„Imao sam sreću da se među prvima u zemlji upoznam sa ovim načinom razmišljanja i da ga odmah primenim u praksi jer sam u tom trenutku radio kao direktor proizvodnje u jednoj domaćoj kompaniji. Rezultati koje sam dobio dali su mi krila i želju da to podelim sa što većim brojem ljudi kako bi tako dobre rezultate imalo što više firmi u našoj zemlji, sa ciljem jačanja celokupne ekonomije“, kaže Ivan.

Lin je nastao u praksi, u fabrikama. Iako se naziva filozofijom, on je praktična i primenjiva stvar čime god da se bavimo – od košenja trave do proizvodnje aviona. Uvek možemo to bolje, brže i kvalitetnije da uradimo.

„Što pre počnemo da primenjujemo Lin filozofiju, pre će naša kompanija ubirati zdrave poslovne Lin plodove, za koje će biti zaslužni svi zaposleni u toj kompaniji, što celoj priči daje posebnu notu“, tvrdi Ivan. 

Tekst preuzet sa RTS-a.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *