Kako optimizacija radnih navika pomaže da budemo produktivniji uz manje rada

Uticaj ljudskog faktora u proizvodnom okruženju je na prvom mestu u proizvodnom procesu. Čovek svojim radom direktno daje vrednost proizvodu. Međutim, ako ljudi koji učestvuju u procesu proizvodnje nisu organizovani, ako ne rade na standardan i optimizovan način, oni predstavljaju čist trošak.

Zato je i cilj da sami radni procesi budu tako organizovani da svaki zaposleni tačno zna šta radi, uspostavljajući balans između opterećenja rada čoveka i doprinosa koji pruža kompaniji u kojoj radi.

Lin koncept obuhvata sve zaposlene u jednoj kompaniji

„Često u našoj praksi kada kod klijenta prvi put snimamo neki proces, dobijemo rezultat koji pokazuje da ljudi svojim radom u toku radnog vremena, doprinose samo 20% vrednosti proizvodu koji proizvode, dok preostalo vreme predstavlja rasipanje“, kaže Ivan Milanović, stručnjak iz kompanije Tekor Konsalting.

Pretvoreno u radne sate, to znači da su ljudi u proizvodnji, od osam sati radnog vremena, samo sat i po vremena direktno radili na tom proizvodu, a da su preostalo vreme trošili na nepotrebne aktivnosti kao posledicu loše organizovanih procesa.

Ovako zatečeno stanje rešava se uz pomoć veoma efikasnih Lin i Kaizen alata, pa nakon implementacije tih alata dobijemo situaciju u kojoj se VA (Value Added) aktivnosti sa zatečenih 20 popnu na 60 i više procenata, a to je samo rezultat bolje organizacije posla.

Ako želimo profitabilnu i na tržištu konkurentnu kompaniju, potrebno je da savki proizvodni proces izanaliziramo do detalja.

Tek kada budu uočena i eliminisana sva rasipanja, kada radno mesto bude koncipirano tako da zaposleni sa što manje rada bude što efikasniji, dobre prakse pretvaramo u standarde.

Ti standardi, ako se valjano implementiraju u organizaciji, postaju radna navika zaposlenih. Te radne navike treba konstantno, sitnim poboljšanjima, gotovo svakodnevno optimizovati. Ovako uspostavljen način rada kompaniji direktno obezbeđuje profit, a kod zaposlenih veće zadovoljstvo na radu.

Lin koncept obuhvata sve zaposlene u jednoj kompaniji, bilo da je ta kompanija iz domena proizvodnje ili uslužnih delatnosti. Može se primeniti bukvalno svuda, od proizvodnje železničkih lokomotiva do banalnog košenja travnjaka u dvorištu.

Savremeni uslovi poslovanja, koje odlikuju izražena kompleksnost, nepredvidivost i neizvestost i oštra konkurencija, kao i zasićenost tržišta proizvodima i uslugama, zahtevaju jedan potpuno drugačiji pristup u poslovanju.

Tu centralni faktor uspeha ne predstavljaju materijalna i finansijska aktiva već neopipljivi i nematerijalni resursni.

Prevedeno na područje Lin i Kaizen filozofije, kompanija mora, a sve da bi bila konkurentna na tržištu, smanjiti rasipanja u proizvodnji. Na taj način će cena proizvoda na tržištu ostati ista (neće se uvećavati), a cena izrade tog proizvoda biti značajno smanjena.

Da bi se radne navike kod zaposlenih u jednoj kompaniji optimizovale, pre svega mora se stvoriti okruženje u kome se uvek dolazi do shvatanja kako ima mesta za poboljšanja postojećih procesa „uvek može bolje“.

Nema kraja procesima smanjivanja potrebnog rada, vremena, prostora, troškova i grešaka u proizvodnji. Istovremeno nudeći kupcima proizvode koji su sve bliži njihovim stvarnim potrebama i željama.

U savremenom svetu pojam optimizacije je široko rasprostranjen, a najbolji primer uspešne primene metoda optimizacije je Japan – država u kojoj su metode optimizacije jedna od glavnih odrednica i karakteristika poslovanja.

Industrijski razvoj Japana doživeo je vrhunac, pa su te procese proizvodnje Japanci do te mere usavršili da ih danas svi kopiraju.

5S – Lin alat za uređenje radnih mesta, jedan je od najefikasnijih metoda za optimizaciju radnih navika, odnosno radnog prostora.

Ova metoda navodi zaposlene da svakodnevno i konstantno uređuju svoj radni prostor i time lako uoče eventualne defekte na mašinama (curenje ulja i sl.), bezbednost na radu dovedu na veoma visok nivo, a nepotrebne operacije i kretanja svedu na minimum.

Samim tim zaposleni vrlo lako mogu uočiti mogućnost poboljšanja procesa rada u kome neposredno učestvuju. 

Tekst preuzet sa RTS-a.

Leave a Comment