Tecor u brojkama

ronydkid
1st January 2019 0 Comment

Tecor u brojkama

Ogroman uspeh obeležio je 2018. Ne brojimo novac to nije cilj ni svrha, brojimo koliko je kompanija imalo korosti od nas, koliko je ljudi nešto naučilo od nas, koliko smo donirali onima kojima je pomoć bila najpotrebnija… A u 2019. cilj nam je još izazovniji. Razvijamo poseban program samo za vas!

Call Now Button

0