Strukturnim rešavanjem problema do eliminacije neusaglašenosti

ronydkid
3rd January 2019 0 Comment

Strukturnim rešavanjem problema do eliminacije neusaglašenosti

Vodili smo se pravilima:

  • NE PRIMAJ ŠKART,
  • NE STVARAJ ŠKART I
  • NE ŠALJI ŠKART.

Strukturnim rešavanjem problema i stalnim ponavljanjem PDCA ciklusa ostvarena je trajna eliminacija glavnog uzroka nastanka neusaglašenosti u procesu zavarivanja na robotima. Pored ostvarene uštede, eliminisana dorada je pozitivno uticala na motivaciju zaposlenih koji sada mogu da se posvete unapređenju procesa rada.

Call Now Button

0