Veliko interesovanje za naše usluge

ronydkid
16th September 2018 0 Comment

Veliko interesovanje za naše usluge

Zbog izuzetno velikog interesovanja za usluge koje puža TECOR doneta je odluka da se TIM pojača novim mladim kolegama. Set obuka i treninga koje će mlade kolege proći kao i rad sa iskusnim konsultantima u prestižnim kompanijama uliva nadu da će ovi mladi ljudi u periodu od 6-12 meseci postati okosnica daljeg razvoja TECOR Consultinga.

Call Now Button

0