Veliko interesovanje za naše usluge

Veliko interesovanje za naše usluge

Zbog izuzetno velikog interesovanja za usluge koje puža TECOR doneta je odluka da se TIM pojača novim mladim kolegama. Set obuka i treninga koje će mlade kolege proći kao i rad sa iskusnim konsultantima u prestižnim kompanijama uliva nadu da će ovi mladi ljudi u periodu od 6-12 meseci postati okosnica daljeg razvoja TECOR Consultinga.

Leave a Comment

Your email address will not be published.