Otvorena obuka napredni poslovni Excel 24. – 25.10.2019.

Napredni poslovni Excel namenjen je svima koji se svakodnevno susreću sa gomilom podataka, njihovom obradom, analizom i prezentovanjem a žele da dramatično ubrzaju rad u Excelu i nauče kako da na izazove sa kojima se susreću u svakodnevnom radu odgovre na brži, lakši i jednostavniji način.

Prečice za brži rad u Excelu
Uslovno formatiranje i napredno filtriranje baza podataka
Referenciranje i imenovanje ćelija Povezivanje baza podataka preko LOOKUP funkcija
Uslovne funkcije (IF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS…)
Ugnježdene (“Nested”) funkcije
Tekstualne funkcije
Napredne funkcije u Excelu
Data validation i What if analiza
Analiza podataka pomoću Pivot tabela
Primeri iz poslovne prakse i podrška trenera nakon obuke

Trener: Jovo Stokić

Jovo Stokić je diplomirani ekonomista i stručni konsultant iz oblasti poslovnog izveštavanja i finansijske analize koji je iskustvo sticao na projektima implementacije Međunarodnih standarda poslovne komunikacije u vodećim kompanijama u Srbiji, kao i radom u prodajnoj analitici u bankarskom sektoru.

Od druge polovine 2018. godine kao trener i konsultant sarađuje sa agencijom Tecor koja je specijalizovana u oblasti Lean & Kaizen konsaltinga. Svojim radom dodaje vrednost treninzima i projektima poput Kaizen Kontrolinga, Kaizen Izveštaja, Finansijskog uticaja rezultata Lean projekata i slično.

Kao profesionalni trener sarađivao je sa više od 1000 zadovoljnih polaznika na obukama iz oblasti poslovnog izveštavanja, finansija i upotrebe različitih alata MS Office paketa u poslovne svrhe. Specijalizovan je za rad sa velikim bazama podataka, automatizaciju i standardizaciju poslovnih izveštaja i konstantno unapređenje sistema izveštavanja a potrebe klijenata su mu uvek na prvom mestu.

INFORMACIJE:

Organizator: Tecor lean&kaizen consulting

Datum održavanja: 24. i 25.10.2019.

Vreme: 09:00-16:00h

Način prijave: mail/telefon

Računar: sopstveni/organizator (obavezno navesti u prijavi)

Način plaćanja: Avansno 

Ukupna investicija: 300€ + PDV

Lokacija: Kolarčeva 9, 11000 Beograd

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *