Neverovatan uspeh reinženjeringa procesa

Neverovatan uspeh reinženjeringa procesa

Za samo 6 meseci intezivnog rada kod i sa našim klijentom na projektu reinženjeringa poslovnih procesa, gde je cilj bio predefinisati i preobratiti tradicionalan način rada na savremeni LEAN pristup postignuti su izuzetni rezultati koji se ogledaju kroz:

1. 256 izmena u procedurama, postupcima, upustvima i načinu rada,

2. 337 Quick Win unapređenja – malih unapređenja u proizvodnji korišćenjem uglavnom Red Tag tehnike,

3. 12 novih ili detaljno redefinisanih procedura potpuno usaglašenih sa procesima,

4. 18 uputstava koja omogućavaju lakši rad zaposlenima,

5. 36 obrazaca i formulara,

6. uspostavljanje sistema za potpunu analitiku u proizvodnji (praćenje škarta, utrošaka, realizacije planova…),

7. uspostavljanje sistema planiranja proizvodnje, nabavke, prodaje,

8. standardizovani procesi, izrađeni SOP-ovi, OPL-ovi i još mnogo toga…


Ni rezultati nisu izostali pa je:

1. produktivnost povećena za 28%,

2. lead time smanjen za 20%,

3. greške unutar kompanije nastale zbog loše komunikacije i prenosa podataka smanjene za 80% i

4. broj reklamacija smanjen za 30%.

Iako su ovo samo preliminarni rezultati, jasno ulivaju nadu da će nakon uhodavanja ova kompanija vinuti do zvezda a zaposleni biti mnogo zadovoljniji radom u ovoj firmi.

Tecor Team

Leave a Comment

Your email address will not be published.