Mapiranje procesa i visual management u cilju unapređenja procesa prodaje

U cilju pospešivanja prodaje i unapređenja prodajnog ciklusa prodajne aktivnosti naše kompanije analizirali smo koristeći Value Stream Mapping (VSM) metodu. Kada se proces razloži na ovakav način i vizuelno predstavi, kritične tačke za poboljašnje nije teško uočiti a sam proces redizajnirati i unaprediti kako bi bio mnogo efikasniji. Kako u prodaji, vizelizacija procesa i podela na VA/NVA aktivnosti daje odlične rezultate u svim segmentima poslovanja i svim tipovima biznisa.

Leave a Comment