Dosadašnji rezultati

ronydkid
15th June 2018 0 Comment

Dosadašnji rezultati

Metodologija koju smo razvili i usmerenost na procese i ljude daje izuzetne rezultate u svim oblastima poslovanja. U nastavku su neki od najboljih rezultata koje smo do sada postigli:

  • povećanje produktivnosti procesa od 60%,
  • povećanje produktivnosti kompanije do 200%,
  • uređene proizvodnje po 5S principima – „proizvodnja kao apoteka“,
  • smanjenje vremena prelaska sa posla na posao (vremena zamena alata) cca 50%,
  • unapređenja tokova materijala sa 3 na 0,2% nedostajućeg/neusaglašenog materijala…Call Now Button

0