7. Jokoten – horizontalno širenje dobrih praksi, zatvaranje izveštaja i čestitke članovima tima

Ako smo problem dobro rešili sada tada treba primeniti „Jokoten“ odnosno širenje dobre prakse, odnosno utvrditi gde je sve u našoj organizaciji moguće primeniti ovo novo rešenje (na svakoj mašini koja ima isti princip rada, sa svakom pozicijom koja ima sve moguće uzročnike problema koje smo već rešili i primenili smo to dobro rešenje). Ovaj korak se neretko naziva i „budući planovi“ jer je verovatno da primenu nove prakse ili izmene na ostalim sličnim mašinama nećemo biti u prilici da odmah realizujemo. Zbog toga, imlementaciju planiramo i upisujemo da bude implementirana npr prilikom narednog remonta.

Za realizaciju jednog ciklusa rešavanja problema kadkad je potrebno i više meseci napornog rada. Stim u vezi naši zaposleni uz svoje redovne poslovne aktivnosti obaviće i veoma važan zadatak otklanjanja hroničnog problema. Stoga je ovaj dodatni trud važno i adekvatno nagraditi i proslaviti uspešno realizovan zadatak. On se načešće odvija na način da tim prezentuje svoja postignuća u prethodnom periodu kao i rezultate njihovog rada. A preporuka je i da zaposleni koji su učestvovali od kompanije budu nagrađeni adekvatno.

Svrha nagrađivanja tima jeste sumiranje svih iskustava i znanja tima, kao i kompletiranje dokumentovanih informacija za izveštaj. Bilo da je reč o A4, 8D, 12K ili nekom drugom izveštaju. 

Ovaj poslednji korak prezentovanja izveštaja može izgledati kao formalnost, ali je u suštini izrazito značajan. Kazne i novčane nagrade nisu jedini činioci motivacije. Zaposleni će biti motivisaniji:

  • Kada su cenjeni
  • Kada osećaju da imaju uticaj na poslovanje organizacije
  • Kada se pitaju za mišljenje
  • Kada prepoznaju organizacione ciljeve kao svoje lične ciljeve
  • Kada ostvare postavljene ciljeve
  • Kada napreduju i usavršavaju svoje kompetencije i znanje.

Na kraju, pored proslave uspešno sprovedenog SPS-a, vrši se i evaluacija članova tima u procesu rešavanja problema kako bi se pri sledećem sprovođenju ovog koncepta ponovili pozitivni aspekti timskog rada, a eventualni negativni aspekti otklonili.