6. Implementacija i validacija korektivnih mera, i standardizacija novog rešenja

Kada definišemo korektivne mere koje bi mogle da dovedu do željenog rezultata, u ovom koraku potrebno je ispitati da li nas predložene korektivne mere do cilja. Sam proces praćenja rezultata korektivnih mera svodi se na „probanje“ korektivnih mera, odnosno stalno vrtimo PDCA ciklus i pravimo eksperimente, to je tzv try storming. Korektivne mere treba da implementiramo što je brže moguće, što jeftinije u formi privremenog rešenja koje ćemo tek kada se rezultati dokažu i kada budemo zadovoljni njima implementirati na pravi način. Naravano, implemetacija treba da bude na pravi način i da se nikada ne predejamo dok ne otklonimo sam uzrok problema, odnosno vidimo da se sam problem više ne dešava/ne ponavlja.

PDCA (Plan Do Check Act) ciklus se stalno vrti, ono što često gubimo iz vida je da PDCA ciklus nije krug nego spirala, i to znači ako ništa nismo naučili ostajemo u istoj ravni, ako smo nešto naučili već smo se podigli korak više. Znači stalno raditi PDCA, praniram, radim proveravam rezultate, sprovodim u praksi  i tek kada su rezultati zadovoljavajući standardizujem i usvajam kao novi način rada ako nije ponovo planiram i radim…

Postoji mnogo metoda za praćenje (statističkih metoda), koje omogućavaju da pratimo kako se naše akcije odnose, odnosno kako utiču na sam problem.

Shodno tome, kada smo implementirali korektivne mere, postavljamo sledeća pitanja:

  1. Koje korektivne mere rade, a koje ne?
  2. Šta nam podaci pokazuju?
  3. Gde smo odstupili od plana?
  4. Da li je ovo efektivna korektivna mera ili samo sreća?
  5. Idi u GEMBU i proveri rezultat. 

Najbitnije je otići u Gembu i proveriti da li je rezultat zaista postignut, odnosno da li je očekivani rezultat koji smo projektovali po toj korektivnoj meri dostignut ili nije.

Kada je doneta odluka o implementaciji novog rešenja, potrebno je da se ono standardizuje u praksi. Ovo se sprovodi kroz pisanje novih radnih procedura i standarda, obuku zaposlenih za novi proces i praćenje primene i rezultata kroz češće audite.

Proces standardizacije predstavlja pomenuti SDCA ciklus. Njen cilj je da doprinese stabilizaciji procesa nakon uvođenja promene sa ciljem da se održe željene performase. Kada standardizacija i praćenje promene izostane, performanse polako počinju da padaju, neretko i ispod početnog stanja. Auditi se u ovom periodu češće rade, kako bi se održala disciplina dok novine ne pređu u naviku svim zaposlenima.

Problem treba da se reši tako da se više nikad ne ponovi, na tom mestu, ali i na svim mestima gde takav problem može da se nađe – to je zapravo dobro rešen problem.