Lean alati poka yoke

Lean alat Poka Yoke je razvio Shigeo Shingo kao deo TPS-a (Toyota Production System) 1960-tih godina za industrijske procese dizajnirane za sprečavanje ljudskih grešaka. Shigeo Shingo je redizajnirao proces u kome radnici u fabrici, dok montiraju mali prekidač, često zaborave da ubace potrebnu oprugu ispod jednog od tastera prekidača. U redizajniranom procesu, radnik će izvršiti zadatak u dva koraka, prvo priprema dve potrebne opruge i stavlja ih u držač, a zatim ubacuje opruge iz držača u prekidač. Kada opruga ostane u držaču, radnici su znali da su zaboravili da ubace oprugu i mogli su da isprave grešku bez napora.

Naziv alata Poka-Yoke je iz japanski slenga koji se najčešće prevodi kao ”izbegavanje greške”. Poka znači nenamerna greška dok Yoke znači je izbegavanje. Izbegavanje greške se odnosi na izbegavanje nenamernih grešaka. Izbegavanje greške je poznato po raznim drugim imenima: izbegavanje idiota (baka-jaram), dokazivanje greške, prisiljavanje funkcija i barijere. Svaki termin ima malo drugačiju konotaciju, iako postoje značajna preklapanja u odgovarajućim značenjima. Prisiljavanje funkcija je podskup izbegavanja greške. Koncept barijera – prepreka je širi pojam od izbegavanja greške. To nije samo pristup smanjenju nenamerne greške, umesto toga, on obuhvata širok spektar pristupa. Neki pristupi izbegavanja greške uključuju ”inspekcije zaštite” koje prosto izdvajaju defekte iz količine prihvatljivih proizvoda i zadržavaju ih da ne nastave u dalji tok procesa.

Postoji alternativna tipologija kojom je podeljeno izbegavanje greške u sledeće kategorije:

  • prevencija greške,
  • otkrivanje greške,
  • sprečavanje uticaja greške i
  • izbegavanje greške u radnom okruženju.

Prevencija greške je najjači oblik izbegavanja greške. Ona čuva od pojave grešaka. Otkrivanje greške samo upozorava radnike na činjenicu da je greška učinjena. Takvi signali su veoma korisni jer često greške koje su brzo otkrivene i ispravljene zapravo ne daju povoda za defekte. Otkrivanje da je hirurška gaza ostala u pacijentu je lakša situacija za otklonjanje pre zatvaranja, a rezultira daleko boljem ishodu za pacijenta nego ako se otkrije nakon što je završena operacija. Sprečavanje uticaja grešaka znači da se ublažavaju rezultati greške. Prevencija greške u radnoj sredini podrazumeva smanjenje žurbe, konfuzije i dvosmislenost tamo gde se radi. Ovaj pristup je blisko povezan sa metodom 5S.

Često nismo ni svesni koliko primera primene POKA YOKE alata srećemo u svakodnevnom životu i radu.