lean alati
5s

Zamislite vatrogasnu ekipu koja ne fukcioniše po 5S principima i koja dolazi da gasi požar, a ne zna gde im šta stoji. Koliko bi im trebalo da se pripreme za gašenje požara? Zamislite zamenu pneumatika na F1 bolidu. Kada svaki alat, svaki čovek, svaki položaj i pokret pojedinca ne bi bio precizno definisan koliko bi im trebalo za zamene pneumatike?

LEAN 5S  alat potiče iz Japana i široko je prihvaćena u svim granama industrije. Pomoću ovog alata se reorganizuje radno okruženje i unapređuje efikasnost na mikro nivou. Ukratko, može se reći da je to postupak uređivanja radnih mesta kojim se postiže njihovo optimalno prilagođavanje procesima i ta radna mesta vremenom dostižu najviši nivo organizovanosti procesa rada.

Naziv je dobila od početnih slova japanskih pojmova koji označavaju svaki od koraka, a sa pravom je nazivaju temelj Lean-a jer bez urednosti i uređenosti radnog mesta prosto ne možemo videti probleme koji su veći. 5S Implementacija se sprovodi korak po korak i tek kada smo zadovoljni rezultatima jednog koraka prelazimo na sledeći. Kao dopunu 5S-u, može se koristiti i TPM.

1S (Seiri) – SORTIRATI

Prvo od 5S predstavlja uklanjanje nepotrebnih stvari i sprečavanje njihovog nagomilavanja. Zapravo sve ono što se ne koristi periodično na radnom mestu tu ne treba ni da stoji.

2S (Seiton) – SREDITI

Drugo od 5S doslovno znači - mesto za sve i sve na svom mestu. Odnosno, definisanje pozicije za svaki predmet sa ciljem da se spreči nered, gubitak vremena i obezbedi dostupnost svakom potrebnom predmetu.

3S (Seiso) – SIJATI

Treće S je ništa drugo do kompletnog čišćenja i održavanja radnog mesta i mašina sa ciljem lakšeg uočavanja kvarova, kako bi se sprečio njihov nastanak i unapredili uslovi za bezbednost i zdravlje na radu.

4S (Seiketsu) – STANDARDIZOVATI

Četvrto S predstavlja standardizaciju korišćenja najbolje prakse i održavanja urednosti radnog prostora. Svaka metoda, da bi dala prave efekte, mora imati standardizovane procese i procedure rada.

5S (Shitsuke) – STABILIZOVATI

Peto S je držanje visokog nivoa discipline, koji važi za sve zaposlene u kompaniji. Održavanje poboljšanja predstavlja ključ za uspešnu primenu lean & kaizen filozofije.

Benefiti primene 5S metode:

  • olakšava se pronalaženje, korišćenje i odlaganje alata i materijala,
  • smanjuje se vreme potrebno da se pronađe potrebni predmet,
  • smanjuju se zalihe i troškovi,
  • radno okruženje postaje ergonomski prilagođeno,
  • povećava se bezbednost radnog okruženja,
  • lakše otkrivanje grešaka, kako na proizvodima, tako i na mašinama, alatima i sirovinama,
  • prostor postaje privlačniji, uliva sigurnost i povećava zadovoljstvo zaposlenih, ali i partnera u slučaju posete,
  • poboljšava se efikasnost i smanjuje verovatnoća javljanja nezgoda i nepravilnosti u radu,
  • podsticanje zaposlenih da stalno unapređuju trenutno stanje,
  • povećana posvećenost primeni kaizena od strane svih zaposlenih…