LEAN ALATI I METODOLOGIJE LEAN CANVAS – jednostavno od ideje do realizacije

LEAN CANVAS – jednostavno od ideje do realizacije

LEAN CANVAS metodologija omogućava Vam da sažeto realizujetze Vaše ideje. Oslobodite se bauka planiranja projekata. Obukom LEAN CANVAS naučite da  brzo i jednostavno analizirajte svoje biznis ideje ili projekte.

LEAN CANVAS je nastao kao motiv da se ponekad kompleksno postavljanje i izvršenje projekata pojednostavi i vizualizuje. U suštini, LEAN CANVAS je prikaz analize jedne projektne ideje u cilju dokazivanja da li nam taj idejni projekat može doneti benefite. Obuhvata:

  • Definisanje idejnog projekta, potencijalne korisnike i šta taj projekat treba da zadovolji
  • Definisanje ključnih vrednosti projekta i koraka implementacije
  • Postavljanje osnovnih finansijskih benefita i troškova
  • Uspostavljanje načina merljivosti realizacije
  • Analizu konkurentnosti.

Direktni benefiti:

  • Fokus na samu suštinu nekog projekta ili ideje za projekat
  • Jasan prikaz benefita i zahteva za izvršenje projekata
  • Izbegavanje zaplitanja u formalnosti definisanja projekata