lean alati SMED (Single Minute Excange Of a Dies)

SMED je akronim za Single Minute Excange Of a Die i označava tehniku smanjenja vremena promene i podešavanja alata na mašinama na period kraći od 10min. To znači da svaki operater mora biti obučen da izmenu izvede za što kraći vremenski period i na što lakši način. SMED, kao jedan od Lean alata, posmatra proces zamene alata kroz dve vrste aktivnosti: interne i eksterne. Interne aktivnosti podrazumevaju zamenu alata dok je mašina zaustavljena, a eksterne se izvode dok je mašina u radu. Interne aktivnosti u opštem slučaju obuhvataju sledeće aktivnosti: pronalaženje i podešavanje alata za sledeću seriju, proveru funkcionalnosti, čišćenje itd. Ideja eksternih aktivnosti je da se što više raznih podešavanja obavi pre zaustavljanja mašine.

Neophodno je napraviti procedure za SMED aktivnosti. U postupku nastanka procedura, kao i u ranijim slučajevima, učestvuju radnici i menadžment.

Ovaj Lean alat napravio je revoluciju čitave automobilske i metalne industrije. Nije samo efikasan u svim diskretnim proizvodnim industrijama, već se ovaj alat podjednako primenjuje i u većini uslužnih delatnosti. Principi na kojima se zasniva su sledeći:

  • dobra priprema,
  • timski rad gde svako zna svoju ulogu,
  • prilagođena oprema i
  • brzo puštanje u ponovni rad. 

Pokušajte da uočite ove principe u procesu servisiranja bolida Formule 1. Evidentni su rezultati primene SMED alata u ovom slučaju.

Ključne prednosti koje donosi SMED alat kod pripreme mašina za rad su:

  • kraći ciklus proizvodnje,
  • proizvodnja u manjim serijama,
  • smanjenje zaliha,
  • povećanje iskorišćenosti mašina,
  • povećanje fleksibilnosti i
  • poboljšanje odnosa sa korisnicima smanjenjem lead time-a.