LEAN ASSESSMENT

Lean Assessment predstavlja snimak trenutnih performansi kompanije i identifikaciju prostora za unapređenje. Konkretni rezultati dobijeni Lean & Kaizen assessmentom daju stabilnu osnovu za unapređenje i praćenje efekata unapređenja. Nakon izvođenja snimka stanja i obrade prikupljenih podataka, svi izveštaji se izrađuju i predstavljaju grafički kako bi se lako vizuelno uočio najveći prostor za eliminisanje rasipanja u kompaniji. Na bazi samih izveštaja klijenti mogu sami sprovoditi unapređenja ili nas angažovati da im u tome pomognemo.

Lean Assessment-e koje Tecor Consulting najčešće izvodi:

  1. 5S Lean assessment – stepen uređenosti radnih mesta,
  2. TPM Lean assessment – nivo i modeli održavanja opreme,
  3. VA/NVA Lean assessment – stepen iskorišćenja/produktivnosti procesa,
  4. OEE Lean assessment – sveukupna efektivnost opreme,
  5. Tt/Ct Lean assessment – analiza balansiranosti procesa i
  6. Spaghetti Lean assessment – analiza tokova materijala i/ili ljudi.

Važno je napomenuti da se prilikom snimka stanja, vrši obuka šefova, poslovođa, smenovođa i sličnih pozicija koje u potpunosti ovladavaju Lean alatima za snimak stanja i merenje performansi procesa. Ovim se razvija Lean kultura jedne kompanije i ovladava kaizen načinom razmišljanja.