lean alati TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE)

Lean TPM (Total Productive Maintenance) uključuje sposobnosti svih zaposlenih i fokusira se na poboljšanje ukupne efikasnosti poslovanja eliminacijom gubitaka, smanjenjem troškova, kvarova, defekata, zastoja. Cilj TPM-a je da se značajno poveća produktivnost dok se, istovremeno, povećavaju moral zaposlenih kao i samo zadovoljstvo poslom.

TPM dovodi održavanje u fokus kao neophodan i vitalno važan deo posla kako bi se neplanirano održavanje svelo na minimum. Uključivanje operatera u održavanje sopstvene opreme, naglašava proaktivno i preventivno održavanje. 

Ukupno produktivno održavanje zahteva fokus na celokupnom sistemu održavanja, od dizajna opreme do strategija održavanja imovine. Oprema treba da bude dizajnirana da može da se održava besplatno, što je više moguće. Poboljšanja u tehnikama održavanja treba sprovoditi gde god je to moguće. Preventivne i prediktivne strategije održavanja treba sprovesti da bi se eliminisalo reaktivno održavanje.

Lean TPM naglašava sve aspekte proizvodnje, jer želi da uključi održavanje u svakodnevnom poslovanju. Da bi se ovo izvelo, održavanje performansi je važan faktor prilikom procene učinka poslova. Jedan od najvažnijih indikatora ukupnog produktivnog održavanja je Overall Equipment Effectiveness (OEE). To je mera dostupnosti, efikasnosti rada i stope kvaliteta. Kao takva, oprema koja staje, oprema koja radi na nivou ispod maksimuma kapaciteta i oprema koja proizvodi proizvode lošeg kvaliteta postaje otrkivena i analizirana kada se utvrđuje OEE.

TPM i 5S su alati koji predstavljaju osnovu svake Lean organizacije. Zapravo nemoguće je pričati o Just in time proizvodnji ukoliko nam je oprema nepouzdana.

 

Motivi TPM-a

1. usvajanje pristupa životnog ciklusa za poboljšanje ukupnih performansi proizvodne opreme,
2. poboljšanje produktivnosti od visoko motivisanih radnika koja se postiže proširenjem posla i
3. upotreba dobrovoljnih malih grupnih aktivnosti za identifikaciju uzroka grešaka, poboljšanja i modifikaciju opreme.

Ciljevi TPM-a

Najveća razlika između TPM-a i drugih koncepata je da su operateri tu da se uključe u proces održavanja. Koncept "JA (Proizvodni operateri) rukovodim, TI (odeljenje za održavanje) popravljaš" se ne prati. Osnovni ciljevi TPM-a:
1. stremljenje ka postizanju Zero Defects, Zero Failures i Zero Accidents u svim funkcionalnim oblastima organizacije,
2. uključivanje osoblja na svim nivoima organizacije i
3. formiranje različitih timova za smanjenje nedostataka i samoodržavanje.

Direktne i indirektne koristi TPM-a:

  1. povećanje produktivnosti i OPE – Overall Plant Effectivness,
  2. smanjenje reklamacija korisnika,
  3. smanjenje proizvodnih troškova i troškova održavanja,
  4. smanjenje stope defektnih proizvoda,
  5. smanjene broja povreda na radu,
  6. praćenje kontrole zagađenja…