LEAN ALATI

Najjednostavnija definicija lean filozofije je kreiranje veće vrednosti za korisnike uz manje resursa.

Lean organizacije razumeju potrebe i zahteve korisnika, i kontuirano rade na unapređenju procesa kako bi te zahteve i ispunile. Krajnji cilj lean filozofije je dostavljanje proizvoda/usluge koji su savršeno usaglašeni sa zahtevima korisnika, a stvaranje tog proizvoda/usluge se odvijalo savršenim tokom bez rasipanja i defekata. Kako je ovakav krajnji cilj nešto čemu svaka organizacija treba da stremi lean filozofija je postavila temelje u vidu 5 osnovnih principa i to:

1. razumevanje korisnika i njegove percepcije vrednosti, (LEAN VALUE)
2. identifikovanje i razumevanje toka vrednosti za svaki proces i rasipanja unutar njega, (LEAN VALUE STREAM)
3. uspostavljanje nesmetanog toka vrednosti, (LEAN PROCESS FLOW)
4. omogućavanje korisniku da „vuče“ vrednost kroz procese, u skladu sa svojim potrebama i (LEAN PULL)
5. neprekidno stremljenje ka savršenstvu (kontinuirano poboljšanje). (LEAN PERFECTION)Bilo da ih zovemo Lean Alati ili Kaizen Alati i bez obzira koji od alata želimo da primenimo uvek će nas ispravan proces vraćati na osnovnih 5 principa na kojima se bazira ceo koncept, a alati samo pomožu da ove principe i ispunimo.

Princip 1: Razumevanje korisnika i njegove percepcije vrednosti

Razumevanje potreba i zahteva korisnika u smislu tačno definisanog proizvoda koji je korisnik spreman da plati po određenoj ceni i u određeno vreme. Ovo je kritična tačka za pokretanje lean načina razmišljanja. Dakle, treba definisati vrednost iz perspektive korisnika i izraziti vrednost u pogledu karakteristika određenog proizvoda.

Princip 2: Identifikovanje i razumevanje toka vrednosti za svaki proces i rasipanja unutar njega

Neophodno je kreirati mapu trenutnog stanja, mapu željenog/budućeg stanja, identifikovati i kategorizovati rasipanja u trenutnom stanju procesa i eliminisati ih. Neophodno je mapirati sve korake u procesu uključujući i:

1. aktivnosti koje dodaju vrednost (VA – Value Added),
2. aktivnosti podrške (Support) i
3. aktivnosti koje ne dodaju vrednost (NVA - Non Value Added tj. rasipanja)Najpoznatiji Lean alat koji se široko primenjuje bez obzira na delatnost kompanije je VSM odnosno Value stream mapping

Princip 3: Uspostavljanje nesmetanog toka vrednosti

Nakon izvršenog mapiranja toka vrednosti treba eliminisati funkcionalne barijere i raditi na razvijanju organizacije koja je okrenuta proizvodu i skraćenju lead time-a stalnom analizom i unapređenjem procesa. Takođe potrebno je uložiti napore da se uspostavi konstantno kretanje materijala, usluga i informacija od početka do kraja procesa, odnosno uspostaviti FLOW u svim procesima

Princip 4: Omogućavanje korisniku da „vuče“ vrednost kroz procese, u skladu sa svojim potrebama

Uspostavljanje pull sistema treba da omogući da korisnik (bilo interni ili eksterni) daje signal koji označava potrebu za nekom vrstom proizvoda. Bez tog signala ne sme se vršiti transport i/ili proizvodnja. Ovim se postiže veća fleksibilnost u proizvodnji, smanjuje se veličina serija, smanjuje se lead time, značajno smanjuju zarobljena sredstva u mađuprocesnim zalihama, oslobođa prostor i povećava zadovoljstvo korisnika.

Princip 5: Neprekidno stremljenje ka savršenstvu (kontinuirano poboljšanje)

Ne postoji kraj procesa ulaganja napora u smanjenje lead time-a, troškova, bolju iskorišćenost prostora i smanjenje broja grešaka. Vraćanjem na prvi princip započinje još jedan ciklus unapređenja i obezbeđuje se proizvod koji još bliže odgovara zahtevima i potrebama korisnika. Savršenstvo bi predstavljalo potpunu eliminaciju rasipanja gde bi sve aktivnosti u procesu donosile vrednost. Pošto je ovaj cilj moguće dostići samo u teoriji, stalnim ulaganjem napora svaka organizacija treba da stremi ka savršenstvu i nikada ne sme da istupi iz ovog ciklusa.

Kako bi se uspostavio lean način razmišljanja u nekoj organizaciji mora se raditi na poštovanju ovih principa i razvijanju kontinuirane želje za unapređenjem.