lean ALATI MAPIRANJE PROCESA

Mapiranje procesa

U svakoj kompaniji postoji više nivoa procesa:

  • ključni procesi,
  • makro procesi,
  • procesi,
  • podprocesi,
  • aktivnosti,
  • zadaci,

Najefikasnije je da prvo izmapiramo ključne i makro procese. Mapiranje procesa predstavlja vizuelnu prezentaciju svih koraka i zahvata u određenom procesu. Ova analiza „boji“ sve aktivnosti u jednu od tri boje i na taj način otkriva koliko je zaista efikasan proces koji je predmet našeg interesovanja. Uz pomoć ove metode osvešćujemo sve eventualne nedostatke i rasipanja koje svaki proces u sebi krije. Za što efikasnije mapiranje potreban je timski rad koji uvek izrodi izuzetne rezultate. Bez obzira na to kakvim poslovanjem upravljate, od softverskog razvoja do pružanja zdravstvenih usluga i od građevinskih projekata do marketinga, mapiranje procesa može da vam pomogne da radite pametnije i da ne skrećete s puta. Uz to, može da doprinese zajedničkom radu vašeg tima sa istom vizijom, što će svakome omogućiti da kompaniji i klijentima pruži sve od sebe.