PROFESIONALNE OBUKE

PREUZMITE KATALOG OBUKA

Pored standardnih programa obuka (detaljan sadržaj obuka pronađite u .pdf verziji kataloga obuka) koje će biti navedene u nastavku, Tecor Consulting organizuje obuka kreirane prema Vašim zahtevima i potrebama.

Uputite nam zahtev putem maila ili popunjavanjem kontakt forme.

LEAN OBUKE

UVOD U LEAN I KAIZEN

Obuka UVOD U LEAN I KAIZEN će Vam omogućiti da se upoznate sa kaizen/lean filozofijom, principima na kojima se zasniva i steknete znanja o osnovnim metodama i alatima. Važnost ovog treninga je sticanje svesti o izgradnji lean/kaizen sistema i formiranju dobre baze za praćenje ostalih treninga.


ODRŽAVANJEM DO 0 ZASTOJA - TPM

Obuka TPM (Total Productive Maintenance) dovodi održavanje u fokus kao neophodan i vitalno važan deo poslovanja kako bi se neplanirano održavanje, zastoji i defekti sveli na minimum. Uključivanje operatera u održavanje sopstvene opreme, naglašava proaktivno i preventivno održavanje.

METODE ZA STRUKTURNO REŠAVANJE PROBLEMA

Obuka METODE ZA STRUKTURNO REŠAVANJE PROBLEMA pruža najbolju svetsku praksu u rešavanju problema na svim hijerarhijskim nivoima u organizaciji i problema različitih nivoa složenosti. Naučite kako da rešite problem na način da se on nikada više ne ponovi.


WCM – PROIZVODNJA SVETSKE KLASE

Obukom WCM – PROIZVODNJA SVETSKE KLASE ovladaćete metodologijom koju koriste najuspešnije kompanije u svetu. Kroz tehničke i menadžment pilare naučićete kako da težite krajnjem cilju WCM-a tj. dostizanju 0 zastoja, 0 rasipanja, 0 škarta i 0 zaliha.MAPIRANJE PROCESA VSM METODOM

Obuka VSM (Value Stream Mapping) pruža napredna znanja o metodi mapiranja toka vrednosti. Nakon ovog treninga ćete biti osposobljeni da samostalno izvodite VSM metodu, analizirate proces na pravi način i dođete do željenog stanja procesa.

SPECIJALISTA ZA OPTIMIZACIJU PROCESA

Obuka SPECIJALISTA ZA OPTIMIZACIJU PROCESA stavlja u fokus procesni pristup lean metodologije i alate čijom upotrebom možete analizirati i unapređivati procese u Vašoj kompaniji. Ovaj trening pruža detaljne smernice za oblasti kojima treba posvetiti dodatnu pažnju kako bi se smanjila rasipanja u procesima.

SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM

Obuka SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM predstavlja jedinstvenu priliku da naučite kako da unapredite organizaciju skladišta i to od prijema robe, skladištenja, komisioniranja robe i otpreme iz skladišta. Pomoću realnih primera iz prakse definisaćete pravac unapređenja skladišta u Vašoj kompaniji i smanjiti propuštene rokove, postojeća kašnjenja i greške. Optimizujte zalihe i smanjite gubitke u procesima.

SPECIJALISTA ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE

Na obuci SPECIJALISTA ZA PLANIRANJE PROIZVODNJE ovladajte MRP II metodologijom planiranja i naučite kako da usaglasite planove na svim nivoima uz planiranje potrebnih kapaciteta. Naučite kako da se suočite sa izazovom kalkulacije troškova proizvodnje.

UVOD U METODOLOGIJU UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

Trening će Vam omogućiti da se upoznate sa osnovnim koracima i metodologijama koje su neophodne za uspešno upravljanje projektima. Trening je namenjen svima koji žele da postanu eksperti u oblasti Project Managementa ili dodatno prodube i sistematizuju znanja iz ove oblasti.

Toyota KATA

Obuka Toyota KATA donosi suštinu implementacije i održivosti lean/kaizen filozofije u svim granama industrije. Saznaćete kako da uspostavite organizaciju koja uči i koja kontinuirano radi na unapređenjima procesa. Ova obuka će Vam omogućiti da ovladate coaching veštinama kako biste osnažili zaposlene da razmišljanje o unapređenjima i njihova implementacija postanu rutina.

ELIMINISANJE RASIPANJA IZ PROCESA

Obuka ELIMINISANJE RASIPANJA IZ PROCESA kroz praktične primere pruža uvid u metode identifikovanja rasipanja u procesima i daje praktična rešenja za njihovo eliminisanje. Prebacite fokus na proces i naučite da opažate sve gubitke u radu ljudi i mašina. Primenite lean alate za eliminaciju uočenih gubitaka i povećajte sveukupnu efikasnost.

PROCESI BEZ RASIPANJA I ZASTOJA - TFM

Obuka TFM (Total Flow Management) stavlja tok procesa u prvi plan. Naučićete kako da uspostavite tok procesa, eliminišete zastoje i rasipanja i skratite lead time. Ovaj trening će Vam pružiti i znanja o lean/kaizen alatima čija je implementacija neophodna da bi se navedena unapređenja uspostavila.

TOTAL QUALITY MANAGEMENT - TQM

Obuka TQM (Total Quality Management) stavlja fokus na kvalitet i njegovu prisutnost u svim procesima i kompaniji. Naučite kako da identifikujete zahteve korisnika i šta za njega predstavlja kvalitet. Smanjite troškove eliminacijom rasipanja i u potpunosti zadovoljite zahteve kako internih tako i eksternih klijenata.

METODA 5S - UREĐENJE RADNOG PROSTORA

Obukom 5S ćete uspostaviti čvrst temelj za izgradnju stabilnog lean/kaizen sistema. 5S metoda za organizaciju radnog prostora je najčešće primenjivana lean/kaizen metoda u svetu i predstavlja osnovni preduslov za implementaciju svih ostalih metoda. Ovaj trening će Vas upoznati sa koracima implementacije, benefitima i realnim potrebama za implementaciju 5S metode. "Without 5S there is no rest"

LEAN ALATI

Obuka LEAN ALATI pruža jedinstvenu priliku da se kroz primere iz prakse i kreativne radionice upoznate sa velikim brojem lean alata. Detaljni koraci implementacije i izazovi sa kojima se možete susresti su osnovni deo treninga kako biste bili osposobljeni da implementirate željene alate u Vašim kompanijama.

ANALIZA ZALIHA ABC/XYZ METODOM U EXCEL-u

Obuka ANALIZA ZALIHA ABC/XYZ METODOM U EXCEL-u će Vam omogućiti da naučite kako da efikasno upravljate zalihama, ubrzate Vaš rad i smanjite gubitke koje donose prekomerne/nedovoljne količine zaliha. Naučićete kako da samostalno izvodite ABC/XYZ analize i adekvatno tretirate različite kategorije zaliha koje proizilaze iz analiza.

OPTIMIZACIJA ZALIHA U PRAKSI

Obuka OPTIMIZACIJA ZALIHA U PRAKSI pruža jedinstven „lean“ pogled na problem zaliha u poslovanju. Naučite kako da analizirate zalihe, kako da postupate sa njima i kako da primenite neke od najčešće korišćenih lean alata za optimizaciju zaliha.EXCEL KALKULATOR ZA IZRAČUNAVANJE CENE PROIZVODNJE

Na obuci EXCEL KALKULATOR ZA IZRAČUNAVANJE CENE PROIZVODNJE naučićete kako da kreirate automatizovan kalkulator cene proizvodnje koji će Vam uštedeti dosta vremena i koji neće dozvoljavati nastanak greške.

UTICAJ LEANA NA FINANSIJSKE PERFORMANSE KOMPANIJE (LEAN CONTROLLING)

Obuka je namenjena svima koji imaju potrebu da saznaju kako lean tehnikama uticati na poboljšanje finansijskih performansi kompanije, kao i kako spoznati i finansijski iskazati rasipanja koja se "ne vide na papiru". Kombinacijom alata koje nude lean i controlling unapredićete poslovanje i stvorićete mnogo širu sliku o poslovanju vaše kompanije.

SMED - Zamena alata ispod 10 minuta

Uloga i benefiti primene SMED (Single digit Minut Exchange of Die). Struktura vremena zamene alata i potencijali za unapređenje procesa. Uticaj vremena zamene alata na sveukupnu efikasnost opreme i veličinu proizvodnih serija. SMED – ključni faktor za uvođenje JIT sistema i jednokomadnog toka 8 koraka implementacije SMED metode TAGUCHI metod za unapređenje brze zamene alata Praktični primeri i smernice za skraćenje vremena zamene alata.

OFFICE OBUKE

FORMULE I FUNKCIJE U EXCELU (BASIC EXCEL)

Ukoliko ste početnik u Excel-u i želite da se bolje upoznate sa Excel okruženjem, mogućnostima koje Excel nudi i funkicijama koje su Vam neophodne za rad sa podacima i proračunima ovo je idealna obuka za Vas.


VIZUALIZACIJA POSLOVNIH IZVEŠTAJA U EXCELU

Obuka VIZUALIZACIJA POSLOVNIH IZVEŠTAJA U EXCELU namenjena je svima koji imaju potrebu da unaprede, standardizuju i automatizuju svoje izveštaje. Naučite kako da izaberete ispravan tip grafikona u zavisnosti od poruke koju želite da prenesete, kreirate automatizovane i standardizovane izveštaje i nivo izveštavanja podignite na viši nivo.

POWER QUERY

Ukoliko želite da maksimalno automatizujete uvoz i transformaciju podataka iz različitih izvora ova obuka je idealna za vas. Naučite kako da postavite pravila za učitavanje i kosnolidaciju podataka iz Excel tabela, Access-a, kako da učitate podatke iz foldera ili sa interneta i maksimalno ubrzajte rad na pripremi podataka za analizu.

POWER BI

Često kreirate izveštaje? Voleli biste da proces izveštavanja maksimalno automatizujete? Želite pregledne dashboarde koji će se osvežavati „na klik“? Power BI je program koji kombinovanjem alata koje nude Power Query i Power Pivot omogućava upravo to! Ukoliko želite da proces izveštavanja dovedete do savršenstva ovo je prava obuka za Vas!

NAPREDNI POSLOVNI EXCEL

NAPREDNI POSLOVNI EXCEL namenjen je svima koji se svakodnevno susreću sa gomilom podataka, njihovom obradom, analizom i prezentovanjem a žele da dramatično ubrzaju rad u Excelu i nauče kako da na izazove sa kojima se svakodnevno susreću u svakodnevnom radu odgovre na brži, lakši i jednostavniji način.

NAPREDNI POWER POINT

Ukoliko često kreirate poslovne prezentacije obuka NAPREDNI POWER POINT je idealna za Vas. Naučite tehnike za kreiranje struktuiranih, vizuelno efektnih prezentacija koje će Vam pomoći da jasno prenesete poruku koju želite, a pritom ubrzajte i unapredite rad u Power Pointu .

POWER PIVOT

Power Pivot je dodatak za Excel koji omogućava spajanje i analizu velikih količina podataka iz različitih izvora informacija. Tokom ove obuke naučićete kako da ukrštate više izvora informacija i kreirate relacije između različitih baza podataka, kao i da pomoću DAX funkcija dobijete informacije do kojih je kroz „klasičan“ Excel gotovo nemoguće doći.

FINANSIJE

FINANSIJE ZA NEFINANSIJERE

Ukoliko želite da se upoznate sa osnovnim finansijskim izveštajima i principma i bolje razumete uticaj poslovnih odluka na finansijske performanse kompanije obuka Finansije za nefinansijere je idealna za Vas.

CASH FLOW ANALIZA

Obuka Cash Flow analiza namenjena je svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa strukturom i specifičnostima Izveštaja o novčanim tokovima. Pored osnovnih delova i metoda Izveštaja o novčanim tokovima, tokom obuke upoznaćete se i sa faktorima koji utiču na stanje gotovine u kompaniji i naučićete kako da projektujete tokove gotovine za narednih nekoliko godina.

ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Naučićete kako da brzo i jednostavno razumete informacije koje se nalaze u osnovnim finansijskim izveštajima i osposobite se da ocenite finansijsku poziciju bilo koje kompanije kroz sveobuhvatnu racio analizu.

CAPEX ANALIZA

CAPEX analiza namenjena je svima koji žele da se bliže upoznaju sa koracima za izradu i kriterijumima za ocenu analize isplativosti kapitalnih ulaganja. Kroz praktične primere i rad u MS Excelu naučićete kako da kreirate interaktivan model za ocenu isplativosti ulaganja, testirajte različita scenarija i olakšajte sebi donešenje odluka.