Mizusumashi

Jedan od posebnih izazova u svakoj proizvodnji jeste kako u pravo vreme i u pravoj količini dostaviti materijal na radno mesto a istovremeno sa njega odneti gotove proizvode. Loša usklađenost ovog dela interne logistike dovodi do niza problema poput prevelike količine materijala na svakom radnom mestu, nedovoljan prostor za odlaganje kako materijala tako i poluproizvoda …

Mizusumashi Read More »

Lean poslovna filozofija – strategija za zdravo poslovanje!

Kada jednom krenemo sa unapređenjem procesa u kompaniji obavezno naiđemo na veliki broj pitanja i nepoznanica. Česta je dilema šta zapravo predstavlja Lean filozofija (skup alata) i šta je cilj našeg „putovanja“. Da li je to skup alata koje je potrebno implementirati ili je Lean način organizovanja kompanije zapravo nešto drugo? Da li je potrebno prvo implementirati …

Lean poslovna filozofija – strategija za zdravo poslovanje! Read More »

Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu

Još uvek aktuelna pandemija u velikoj meri je poremetila rad kompanija svih profila širom planete, a neke je i potpuno izbacila iz koloseka odnosno dovela u nezavidan položaj. Mnoge industrijske grane trpe ogromne finansijske gubitke, mala privreda je blago rečeno u velikim problemima kako u svetu tako i kod nas, dok ugostitelji i ne vide …

Praćenjem produktivnosti proizvodnje do pune likvidnosti na tržištu Read More »

Mapiranje toka vrednosti – organizovanim koracima u proizvodnim procesima do ozbiljnih rezultata

Većina kompanija na globalnom nivou se suočava sa ozbiljnim poslovnim posledicama usled aktuelne pandemije. Gotovo sve privredne grane vidno su pogođene, čast nekim izuzecima. Prema izveštajima domaće kompanije Tecor Consulting koja se bavim optimizacijom poslovnih procesa i na domaćem poslovnom tržištu kompanije su uzdrmane. Ipak, većina stvari se može popraviti (i može se ostati likvidan uprkos mnogim …

Mapiranje toka vrednosti – organizovanim koracima u proizvodnim procesima do ozbiljnih rezultata Read More »

Lean alat Poka Yoke: bez greške!

Aktuelna pandemija umnogome je promenila tradicionalnu percepciju poslovanja i veliki broj kompanija širom sveta naterala je da ozbiljno pristupe optimizaciji poslovnih i proizvodnih procesa. Iz domaće kompanije Tecor Consulting stalno možemo čuti zdrave savete vezano za pravilnu optimizaciju svega što u jednom poslovnom okruženju može da bude teret poslovanju, ali i nepotrebni trošak. Dobra optimizacija je zapravo …

Lean alat Poka Yoke: bez greške! Read More »