Moderno poslovno okruženje koje teži konstantnom unapređenju i koje za cilj ima da na svim nivoima postigne uzlaznu putanju značajna sredstva ulaže u takozvano implementiranje najrazličitijih metoda i filozofija sa kojima želi da pozitivno utiče na sve radnike u poslovnom sistemu, tj. na kompletan poslovno-proizvodni lanac – od osnovnih pomoćnika, preko radnika do top menadžmenta. Većina poznatih i široko prihvaćenih metoda i filozofija u prkasi daje solidne rezultate ako se poštuju svi principi s tim

Optimizacija poslovnih procesa procesa

Posted on 27th October 2020

Category: Novosti, Rezultati
Intervju direktora kompanije Tecor Consulting – Nikole Marjanovića za RTS. Kako implementacijom Lean & Kaizen alata i metoda, kao i određenih aplikativnih rešenja koji su u potpunosti prilagođeni različitim proizvodnim procesima i poslovnim okruženjima, dolazimo do pravih rezultata – konkretnih benefita i za samo poslovno okruženje i za zaposlene u okviru istog? Uz eliminaciju gubitaka iz procesa, ostvarivanje ušteda, smanjenje broja defektih proizvoda, moguće je da se iskoristi najvredniji resurs koji jedna kompanija može da

Saradnja sa HR World-om

Posted on 22nd October 2020

Category: Novosti
U saradnji sa kompanijom HR World, uz Benefit karticu naši klijeti imaju posebne pogodnosti. “Znanje je snaga koja nas pokreće. Tecor je konsultantska kuća koja pruža usluge konsaltinga i edukacije u oblasti unapređenja procesa koristeći Lean & Kaizen alate i metode. Više od 10 godina iskustva i implementacija najboljih svetskih praksi garantuje kvalitet i profesionalnost našim klijentima. Naša misija je da pomognemo klijentima da krenu putem stalnih unapređenja ka poslovnoj izvrsnosti. Bez stalnog poboljšanja procesa
Uređenost jedne kompanije i na makro i na mikro nivou predstavlja temelj uspeha. Još ako sve između makro i mikro sistema funkcioniše sinhronizovano i fluidno, većinu ciljeva postavljenih od strane kompanije je moguće dostići bez mnogo napora – poručuju iz domaće kompanije Tecor Consulting. Međutim, najčešće nije tako, a situacija na terenu u većini naših i regionalnih preduzeća pokazuje apsolutno odustvo kordinisanosti i od strane radnika i od strane menadžera. Tu na snagu stupa LEAN

4 0 FEST 2020

Posted on 11th October 2020

Category: Novosti
Suočeni sa pandemijom koja je zadesila ceo svet, napravljen je veliki zaokret ka digitali i prodaji online. Kako to utiče na celokupni proces i kako biti što efikasniji u dopremanju proizvoda do krajnjeg kupca? Pogledajte kakvog je mišljenja Nikola Marjanović, direktor Tecor Lean&Kaizen kompanije.

0