Letnji uspeh tecor Tima

Posted on 26th July 2018

Category: Novosti
Letnji uspeh tecor Tima Kažu da su letnji meseci za konsalting i edukaciju “mrtvi” da su ljudi po odmorima, da se kompanije pripremaju za poslednji “najvažniji” kvartal. Međutim da li zbog toga što ovo leto i nije baš vruće ili zato što se za Tecor consulting zna samo po dobrim rezultatima Jul mesec nam je doneo dva nova ugovora i to sa dve kompanije sa kojima bi saradnju svako poželeo.Hvala Vam na tome, ispunićemo Vaša

Procesi kroz prizmu kaizena

Posted on 17th June 2018

Category: Novosti
Kako biste uočili prostor za poboljšanja morate na pravi način posmatrati procese.Jedan od najpopularnijih koncepata TPS-a (Toyota Production System) je eliminacija gubitaka. Kako bismo pričali o ovom konceptu moramo prvo definisati šta gubici predstavljaju. Kada posmatramo poslovanje kompanija, sve procese možemo dekomponovati na dve kategorije aktivnosti: aktivnosti koje dodaju vrednost (VA) iaktivnosti koje ne dodaju vrednost (NVA). Prva grupa aktivnosti stvara vrednost koju je korisnik spreman da plati, menjaju formu, dimenzije ili funkcionalnost proizvoda i

Dosadašnji rezultati

Posted on 15th June 2018

Category: Rezultati
Dosadašnji rezultati Metodologija koju smo razvili i usmerenost na procese i ljude daje izuzetne rezultate u svim oblastima poslovanja. U nastavku su neki od najboljih rezultata koje smo do sada postigli: povećanje produktivnosti procesa od 60%, povećanje produktivnosti kompanije do 200%, uređene proizvodnje po 5S principima – „proizvodnja kao apoteka“, smanjenje vremena prelaska sa posla na posao (vremena zamena alata) cca 50%,unapređenja tokova materijala sa 3 na 0,2% nedostajućeg/neusaglašenog materijala…

0