povećanje efikasnosti PROCESA

O OBUCI

Obuka Povećanje efikasnosti procesa kroz praktične primere pruža uvid u metode identifikovanja rasipanja u procesima i daje praktična rešenja za njihovo eliminisanje. Prebacite fokus na proces i naučite da opažate sve gubitke u radu ljudi i mašina. Primenite Lean alate za eliminaciju uočenih gubitaka i povećajte sveukupnu efikasnost.

AGENDA

  • Posmatranje procesa na Lean način
  • Struktura procesa i najveća rasipanja u njima
  • Lean alati za eliminisanje gubitaka u transportu, čekanju i zalihama
  • Lean alati za eliminisanje gubitaka u pokretima, prekomernoj proizvodnji i obradi
  • Lean alati za eliminisanje gubitaka u defektima i veštinama ljudi
  • Primena Lean alata za povećanje efikasnosti mašina
  • Uticaj održavanja opreme na njenu efikasnost – TPM
  • Uticaj brzine zamene alata na sveukupnu efikasnost opreme – SMED
  • Uloga i značaj standardnog rada


INFORMACIJE:

Organizator: Tecor Lean & Kaizen consulting
Datum održavanja: 26. i 27.03.2020.
Vreme: 10:00-16:00h
Način prijave: mail/telefon
Način plaćanja: Avansno
Ukupna investicija: 300€ + PDV

Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanoj obuci

 
Dodatne informacije:

Kafe pauza i ručak su uračunati u cenu kotizacije
Mogućnost rezervisanja parking mesta (na zahtev)

KONTAKT:

060 686 9116
069 332 0110
office@tecor.rs
nikola.marjanovic@tecor.rs

NAŠ PREDAVAČ

Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, TECOR consulting, master inženjer organizacionih nauka (Menadžment kvaliteta i standardizacija). Oblast rada obuhvata implementaciju lean & kaizen metodologije, stvaranje preduslova za uspostavljanje kulture promena, stavljanje posebnog akcenta na izvođenje inkrementalnih poboljšanja i optimizacije procesa.

Neke od kompanija u kojima je do sada bio angažovan kao konsultant i trener: Telekom Srbija, Knauf Insulation, Elektromreža Makedonije, Adient Interiors, IOLAR, Propulzija, Ehting, Gosi international, Demetra Leanway, Unipromet, Stax Technologies, Siemens, Meggle, Adeco, HF Group…

Posebnu pažnju u radu posvećuje uspostavljanju toka informacija i materijala u procesima, kao i kvalitetu dokumentacije. Kroz obuke i radionice je zajedno sa više od 600 polaznika iz različitih grana privrede obradio mnogobrojne teme vezane za lean/kaizen.

Sve obuke Tecor Consulting-a je u potpunosti moguće prilagoditi zahtevima klijenata. Uputite zahtev pozivom ili popunjavanjem forme.