LEAN & KAIZEN OBUKE
-ONLINE-

Povećanje efikasnosti procesa

 • Posmatranje procesa na Lean način
 • Struktura procesa i najveća rasipanja u njima
 • Lean alati za eliminisanje gubitaka u transportu, čekanju i zalihama
 • Lean alati za eliminisanje gubitaka u pokretima, prekomernoj proizvodnji i obradi
 • Lean alati za eliminisanje gubitaka u defektima i veštinama ljudi
 • Primena Lean alata za povećanje efikasnosti mašina
 • Uticaj održavanja opreme na njenu efikasnost – TPM
 • Uticaj brzine zamene alata na sveukupnu efikasnost opreme – SMED
 • Uloga i značaj standardnog rada

Toyota KATA

 • Uloge menadžmenta i zaposlenih u sprovođenju Toyota KATA metodologije
 • Improvement KATA – proces unapređenja kroz 5 KATA pitanja
 • Definisanje vizije procesa koja određuje željeni pravac kretanja unapređenja
 • Identifikacija trenutnog stanja i određivanje željenog stanja procesa u odosu na ciljanu viziju
 • Prevazilaženje prepreka na putu dostizanja željenog stanja procesa upotrebom PDCA ciklusa i problem solving tehnika
 • Coaching KATA – osnažite zaposlene za izvođenje unapređenja
 • Trening i vođenje svakog zaposlenog do oslobađanja punih potencijala i samo-stalnog izvođenja Improvement KATA -e
 • Značaj feedback tehnika pri izvođenju Coaching KATA-e
 • Praktični primeri i simulacije unapređenja korišćenjem Toyota KATA metodologije

Praktični Lean početak - 5S

 • Uvod u 5S metodu
 • 5S metoda kao temelj izgradnje Lean kompanije
 • Ciljevi 5S metode
 • Izvođenje koraka 5S metode kroz praktične primere
 • Poteškoće sa kojima se možete susresti tokom izvođenja 5S metode
 • Obezbeđivanje održivosti izvedenih promena kroz standarde i sistem audita
 • Rezultati 5S metode
 • Radionica – Izvođenje 5S metode u Gembi klijenta

Structure Problem Solving (8D / A3)

 • Uvod u Lean i veza sa structured problem solving tehnikama
 • Kada se i zašto koriste structured problem solving tehnike
 • Korak 1: Razjasniti problem, metode za opis problema (5W2H, 5G…)
 • Korak 2: Razbiti problem na sastavne delove
 • Korak 3: Kako definisati cilj (SMART ciljevi)
 • Korak 4: Identifikovanje mogućih uzročnika problema (Ishikawa dijagram, 5Why…)
 • Korak 5: Definisanje korektivnih mera
 • Korak 6: Provera efekata korektivnih mera
 • Korak 7: Ocena procesa i ostvarenih rezultata
 • Korak 8: Standardizacija dobrih rešenja
 • Reports (8D, A3)

Održavanjem do 0 zastoja - TPM

 • Značaj koncepta TPM (Total Productive Maintenance) na produktivnost i sta-bilnost procesa proizvodnje
 • TPM u praksi i pravi put do njegove implementacije
 • Uticaj održavanja na sveukupnu efikasnost opreme
 • Praćenje OEE pokazatelja i uočavanje prostora za unapređenje
 • Podela odgovornosti u procesu održavanja između operatera i službe održavanja
 • Autonomno održavanje – prvi korak ka smanjenju zastoja
 • Fokusirano unapređenje (Kobetsu) – eliminacija zastoja koji se ponavljaju
 • Plansko oržavanje i njegov uticaj na stabilnost rada opreme i troškove ukupnog održavanja
 • Prediktivno održavanje i edukacija zaposlenih

Upravljanje skladištima i optimizacija zaliha

 • Organizacija skladišta kroz prizmu Lean koncepta
 • Metoda mapiranja procesa i izolovanje aktivnosti koje ne dodaju vrednost
 • Prostorni raspored i upotreba spaghetti dijagrama za sagledavanje kretanja u skladištu
 • Sistem upravljanja skladištem, unutrašnje uređenje i oprema skladišta
 • Tehnologije i načini komisioniranja robe u skladištu
 • ABC/XYZ metode za kategorizaciju zaliha i saveti za postupanje sa svakom od kategorija
 • Tehnologije i upravljanje skladištem – WMS (Warehouse Management System)
 • 5S metoda za organizaciju radnog prostora
 • PULL vs. PUSH sistem
 • JIT (Just in Time) sistem snabdevanja
 • Kanban sistem za optimizaciju zaliha i pravovremeno snabdevanje
 • Mizusumashi – “vodeni pauk” za optimizovano kretanje materijala u kompaniji

Analiza zaliha ABC / XYZ metodom

 • Zalihe kao jedna od sedam osnovnih vrsta rasipanja
 • Specifičnosti pull sistema u odnosu na tradicionalni push sistem
 • Glavne karakteristike JIT (Just in Time) sistema proizvodnje
 • Kanban kao jedan od stubova JIT proizvodnje
 • Kako implementirati kanban i koji se uticaj na zalihe postiže
 • Kako smanjiti zalihe boljom nivelacijom proizvodnje — Heijunka koncept
 • Izvođenje ABC/XYZ analize i podela zaliha na grupe
 • Pravila postupanja sa određenim grupama zaliha i saveti za njihovu optimizaciju

SMED - Zamena alata ispod 10 minuta

 • Uloga i benefiti primene SMED (Single digit Minut Exchange of Die)
 • Struktura vremena zamene alata i potencijali za unapređenje procesa
 • Uticaj vremena zamene alata na sveukupnu efikasnost opreme i veličinu proizvodnih serija
 • SMED – ključni faktor za uvođenje JIT sistema i jednokomadnog toka
 • 8 koraka implementacije SMED metode
 • TAGUCHI metod za unapređenje brze zamene alata
 • Praktični primeri i smernice za skraćenje vremena zamene alata
Pogledajte celokupnu ponudu OVDE.