Mapiranje toka vrednosti – organizovanim koracima u proizvodnim procesima do ozbiljnih rezultata

Većina kompanija na globalnom nivou se suočava sa ozbiljnim poslovnim posledicama usled aktuelne pandemije. Gotovo sve privredne grane vidno su pogođene, čast nekim izuzecima. Prema izveštajima domaće kompanije Tecor Consulting koja se bavim optimizacijom poslovnih procesa i na domaćem poslovnom tržištu kompanije su uzdrmane. Ipak, većina stvari se može popraviti (i može se ostati likvidan uprkos mnogim poteškoćama) i to prvenstveno zahvaljujući dobro organizovanim procesima u svakom poslovnom okruženju. Lean filozofija sa svojim alatima u praksi daje lepe rezultate. Jedan od njih skraćeno nazvan VSM jasno pokazuje kako je organizovanim koracima u procesu moguće doći do ozbiljnih poslovnih rezultata.

Mapiranje toka vrednosti

Mapiranje toka vrednosti Lean (VSM) Value Stream Mapping kao alat predstavlja grafičku prezentaciju toka vrednosti, koja vizuelno predstavlja kako su svi koraci u nekom procesu organizovani da ostvare željenu transformaciju proizvoda ili usluge, kao i da obezbede tok informacija koji pokreće delove pojedinih procesa. Mapa toka vrednosti crta se od zahteva korisnika (bilo internog ili eksternog), sve do isporuke gotovih proizvoda korisniku. Nivo mapiranja može se kretati od sveobuhvatnog procesa (cela kompanija) do specifičnih procesa, u zavisnoti od samog povoda izvođenja mapiranja. Mapiranje toka vrednosti je korisno zato što:

–     je korisnik uvek u fokusu,

–     u jednom pogledu pruža kompletnu vremensku prezentaciju toka aktivnosti,

–     zaposleni stiču bolji uvid u celokupni tok,

–     predstavlja metodu za brzu analizu trenutnog stanja procesa,

–     pokazuje tok informacija i kako one pokreću druge aktivnosti,

–     pokazuje tok kretanja materijala i međuprocesne zalihe,

–     pokazuje koje aktivnosti dodaju vrednost za korisnika i

–     vizuelno predstavljanje trenutnog stanja umnogome pomaže da se efikasno kreira i željeno stanje procesa

Veoma bitan element Lean VSM mapiranja toka vrednosti su parametri koji se prate i to:

–     lead time,

–     cycle time,

–     Takt time,

–     changeover time,

–     uptime (on-demand machine uptime),

–     EPE (production batch time)…

Praćenjem ovih parametara stiče se jasna slika odvijanja procesa, a nakon kreiranja željenog stanja postavlja se jasan cilj koji treba dostići i čije se dostizanje može tačno pratiti kroz praćenje navedenih parametara.

Preporuka za mapiranje toka vrednosti je izrada mapa na papiru, bez upotrebe softvera kako bi se uz timski rad svi upoznali sa metodom, ali i kompletnim procesom koji se mapira. Ne treba previše pažnje poklanjati simbolima koji se koriste (ne postoji jedna legenda koja je opršteprihvaćena), ali treba voditi računa da na jednoj mapi određeni simboli uvek imaju isto značenje.

Prosečni rezultati koji se postižu VSM metodom:

–     skraćenje lead time-a do 80%,

–     povećanje produktivnosti do 50%,

–     unapređenje kvaliteta do 70%,

–     smanjenje međuprocesnih zaliha do 80%,

–     smanjenje proja povreda na radu do 70%,

–     veća iskorišćenost prostora do 75% i

–     rast prihoda do 30%.

Tekst objavljen na: https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2523/nauka/4386572/mapiranje-toka-vrednosti–organizovanim-koracima-u-proizvodnim-procesima-do-ozbiljnih-rezultata.html

Leave a Comment