LEAN ALATI I METODOLOGIJE 6σ SIX SIGMA – smanjenjem varijacija do poboljšanja

6σ SIX SIGMA – smanjenjem varijacija do poboljšanja

Da bi došlo do poboljšanja, moramo znati koliki je naš problem. Obuka SIX SIGMA omugućava Vam ovladavanje statističkim metodama analize procesa u cilju sagledavanja varijacija i izolavanja defekata. Naučite kako da pomoću podataka detektujete anomalije u Vašem procesu i kako da iste uklonite.

Termin SIX SIGMA podrazumeva ostvarivanje takvog nivoa procesa, da je statistička verovatnoća nastajanja greške manja od 3,4 slučajeva na milion. Obukom za implementaciju SIX SIGMA metodologije naučićete njeno sprovođenje kroz pet koraka (DMAIC model):

  • definisanje problema i željenog stanja u procesu,
  • merenje parametara procesa i izolovanje potencijalnih uzročnika problema,
  • njihovu analizu i nalaženje glavnog uzročnika
  • implementaciju poboljšanja koja će dovesti do rešenja,
  • kontrolu poboljšanja u cilju provere funkcionisanja i osiguravanja da se dati problem više ne može ponoviti.

Direktni benefiti:

  • smanjenje defekata u procesima i samim tim
  • povećavanje efikasnosti procesa
  • stabilizacija procesa i mogućnost boljeg planiranja.